Til koppen er full…

Spørsmål: Hvordan kan korreksjonen jeg får fra Boken Zohar måles? Vi har lest Zohar i to år nå, men jeg ser at jeg er tiltrukket av de samme ønskene og de samme nytelsene.

Svar: Det vil synes som det er det samme hver gang, så lenge det ikke er fyllt med det nødvendige målet med anstrengelse. Det er som om du går inn i kongens skattekammer og selv om du tar noe med deg derfra, sløses det og du har ingenting igjen.

Ingenting annet er igjen enn sorg, til alt blir til en stor sorg – og ved det løfter du en enda større bønn, MAN, til den når den riktige forespørselen, med den riktige intensiteten – og da avdekkes alt. Du mottar alt du har samlet opp i disse to årene og mer enn det, i alle de små omgangene dine, alt på èn gang.

Fra andre del av den daglige kabbalaleksjonen, 18/11/12, The Zohar

Kommentarer / Spørsmål