Universets hovedlov

Spørsmål: Hvorfor er kabbalah en skjult vitenskap?

Svar: Kabbalah er ikke en skjult vitenskap. Den venter simpelthen til folk føler behov for den. Menneskeheten blir nødt til å innse at det ikke finnes noe annet i verden enn den allmenne loven om likevekt, den grunnleggende loven i naturen. For å kunne være lykkelige, friske (i ordets rette betydning) og kunne overgå dette livet, gå opp på neste nivå der man fornemmer uendelighet, perfeksjon og ubetinget god helse, må vi følge loven som sier «elsk din neste…» Det er universets hovedlov og det ultimative målet for metoden som kalles kabbalah.

Men for å oppnå det må menneskeheten først innse at naturlige egoistiske drivkrefter kun fører oss mot døden. Snart (muligens allerede i dag) vil folk begynne å høre at det finnes en metode som er istand til å føre dem til absolutt harmoni, som betyr absolutt helse, fred,velvilje og velvære.

Spørsmål: Kan man formulere denne loven annerledes? For eksempel, «gjør ikke mot andre det du ikke ønsker at andre skal gjøre mot deg.»

Svar: Ja, du kan godt ordlegge det slik. Du bør uansett forsøke å se deg selv i dine medmenneskers sko og handle utifra den forståelsen.

Dette kalles balanse som fordriver alle sykdommer fra oss. Men her har vi enda en skjult agenda. Hvordan kan balanse eliminere sykdom dersom vi konstant befinner oss under påvirkning fra en syk omgivelse, både menneskelig og økologisk? Uansett hvor hardt man prøver, vil sykdommen forbli intakt. En er ikke bare nødt til å korrigere seg selv, en må i tillegg korrigere seg selv i forhold til samfunnet og samfunnet selv.

Vi er avhengige av menneskeheten og hele sivilisasjonen er avhengig av alle og enhver av oss. Hvis du begynner å korrigere kun deg selv, blir du til en «løvetann» som beundrer alt og alle rundt deg. Du vil selvfølgelig komme til å føle deg mer komfortabel og balansert, men du vil aldri oppnå en tilstand med virkelig god helse fordi andre mennesker rundt deg simpelthen er deler av din egen organisme. Du må korrigere menneskeheten inni deg selv; resten skjer automatisk og vil instinktivt føre deg inn i en harmonisk tilstand.

Spørsmål: Hvis vi korrigerer oss selv i forhold til menneskeheten, betyr det at vi ikke behøver å reparere menneskeheten på fysisk nivå?

Svar: Vi er nødt til å oppsøke menneskeheten og forsøke å gi dem sannheten. Slik hjelper vi dem å korrigere seg selv. Verden blir ikke bedre så lenge det finnes mennesker som ikke forstår hva loven om likevekt betyr på et åndelig nivå.

Fra KabTV`s «Medicine of the Future», 7/4/13

 

Kommentarer / Spørsmål