Zohar – en fortelling om hat og kjærlighet

Spørsmål: Når jeg sitter og leser Zohar under leksjonen og gjør en innsats sammen med de andre, kan vi si at det er et ”ofrende ønske”?

Svar: Nei, det kan vi ikke. Hvordan vet jeg at du leser? Kanskje du bare nyter det som boken Zohar forklarer gjennom et slikt lett, tiltrekkende og spennende språk.

Hvorfor blir vi så begeistret for den, og hva ønsker den å forklare? Zohar forklarer at om jeg ønsker å knytte meg til deg, så må jeg gå gjennom de tilstandene som den beskriver. Så enkelt er det! Hva sier forfatterne av Zohar? ”Vi forener oss mens vi føler hat for hverandre; vi er atskilte på grunn av at det finnes en hel avgrunn mellom oss. Først da begynner vi å forsøke å knytte oss til hverandre.”

Den gang fantes ikke boken Zohar, siden de akkurat skulle til å skrive den selv. Hva skrev de da? De begynte å jobbe sammen, og startet granskingen: ”Hvordan kan vi komme nærmere hverandre? Hva kan vi i det hele tatt gjøre for å oppnå nærhet?

Hvordan kan vi finne samhørighet mellom oss, et nettverk som knytter oss sammen og som allerede eksisterer? Hvilke forhold bestemmer dette samholdet, og hvilke nivåer finnes det? Hvilke interne krefter virker inni oss: misunnelse, begjær, hat, streben etter anerkjennelse, den høyre linjen, den venstre linjen og midtlinjen? Om vi korrigerer dette, setter opp en restriksjon og deretter et filter, om vi løfter oss over vårt behov for å ta imot nytelse (ønsket), hva oppnår vi da? Jeg avviser det ene og det andre, handler på den ene måten eller den andre…”

De begynner deretter å skrive boken Zohar basert på de erfaringene de gjør seg gjennom det felles samholdet, helt til de oppnår så opphøyde spirituelle nivåer at hvert nivå blir ti ganger høyere enn det forrige: fra en til ti, deretter hundre, tusen og titusen (Ribo). Forstår du hvilke nivåer de oppnådde? Dette er kraften fra deres samhold, og det er dette de skriver om.

Om du tenker på at du selv skal oppnå samme tilstand, vil alt de har beskrevet påvirke deg slik at du også kommer nærmere de andre. Når du knytter deg til dem vil du gå gjennom de same tilstandene som dem, helt til du oppnår nivået der det perfekte Kli (ønske) blir fylt med uendelig lys.

Fra del to av Morgenleksjonen 27/12/10, ”Introduction to The Book of Zohar”, artikkel ”You Are Partners with Me”

Kommentarer / Spørsmål