Inlägg i kategori ''

Penger kan ikke mate de menneskene som egoet sulter

Min nye artikkel på Linkedin Money Can’t Feed the People that the Ego Starves

David Beasley, utøvende direktør for FNs Verdens Matvareprogram sa at milliardærene “Må komme på banen nå, på en engangsbasis,” og donere 6 milliander dollar for å redde 42 millioner mennesker “som kommer til å dø om vi ikke når ut til dem.” Han sa også “ Jeg ber dem ikke gjøre dette hver dag, hver uke, hvert år; vi har en engangskrise, en riktig storm av konflikter, klimaforandringer og Covid.” Om Beasley mener dette er en engangskrise og at seks milliarder vil fjerne sulten i verden, så er han sannsynligvis den eneste. Sult finnes ikke av de grunnene som han nevner, men på grunn av menneskelig selviskhet, og ingen pengesum er stor nok til å mate folket som egoet sulter.

Sult eksisterer ikke av de grunnene som han nevner, men på grunn av menneskelig selviskhet, og ingen pengesum er stor nok til å mate folket som egoet sulter.

Heller ikke vil penger tilfredsstille egoet. Tvert imot vil penger bare gjøre problemet verre fordi de går i lommene på feil mennesker. Disse blir bare grådigere, mens de som hadde kunnet bruke pengene godt ser lite til dem. Om vi tror at vi kan løse hungerskrisen med bare penger, da vil hungersnøden bare øke og mange flere kommer til å dø.

Jeg tror faktisk at vår praksis med å bekjempe symptomene heller enn selve grunnen til sykdom vil gjøre ting så alvorlige at det vil være bedre for oss å ikke gjennomleve de tidene. Der vil være overflod, og samtidig akutt mangel på basisvarer som brød og vann. Folk vil ha det forferdelig.

Du vil se hele bataljoner beskytte mat mens andre sulter like ved. Det vil ikke gjøres i hemmelighet, men helt åpenlyst, du vil se det i nyhetsbildet. De som har nok vil si at de er lei seg for dem som sulter, men de vil ikke løfte en finger.

Egoet vil aldri la oss føle oss tilfredsstilt. Det vil alltid få oss til å føle oss tomme, hvor rike vi enn måtte være. Selv om vi nekter alle mennesker i verden de mest basale nødvendigheter og beholder dem for oss selv, vil vi fremdeles føle at vi mangler noe.

Det eneste gode med våre ego er å forstå at de leder oss ut i selvødeleggelse. De lærer oss at så lenge vi bare fokuserer på oss selv, vil vi ikke føle oss tilfredse. Med en gang vi lærer dette, vil det drive oss til å løfte oss over vår selvopptatthet.

Noe annet som egoet lærer oss er at vi er avhengige av hverandre. Vi kan ikke føle oss rike om vi ikke sammenligner oss med andre som er fattigere enn oss. Vi kan ikke få det vi ønsker oss om ikke noen bringer det til oss. Med andre ord, vi kan ikke leve, og vi kan ikke evaluere oss selv uten andre mennesker rundt oss.

Siden vi ikke blir kvitt egoismen, fordi den er vår kjerne, vi må lære den opp til verdier som samarbeid og omtanke. Når våre ego lærer at det er til deres beste å være omtenksomme, vil de gjøre oss i stand til å nyte uselviske gleder og vi vil slutte med å ydmyke andre mennesker og ødelegge vårt miljø, slik vi så gjerne gjør nå (om vi innrømmer det for oss selv eller ikke).

Vi kan finne glede i samhørighet og omtanke bare om vi gir opp å prøve å tilfredsstille vårt ego. Dette kan vi komme frem til ved å se hva våre ego har gjort mot oss og verden rundt oss, eller vi kan komme frem til det gjennom å vente på at katastrofene vil ramme oss personlig. Den første måten er raskest, lettest og tryggest. Jeg håper vi velger den før vi opplever egoismens ulemper direkte på kroppen.

Indre tilfredshet og ytre behov

Når en person er engasjert i “integral education” (integrert opplæring) skulle han forstå hvorfor han er det.

Den viktigste oppgaven man har er å bringe verden til en integrert tilstand, fordi vi på denne måten løfter den opp til en den øvre kraft, til den øvre hensikt.

Dette er den viktigste forskjellen mellom vår organisasjon og alle andre. Dette poenget er det første og det siste. Det aller første fordi vi begynner vår egen indre forberedelse utfra det. Og det aller siste fordi vi følger med i det selv, og vi ønsker å dyrke det frem i våre lyttere. Derfor er det alltid til stede inne i strømmen av foredrag, diskusjoner, spørsmål og svar og så videre.

Dette er klart rettet mot at studentene blir en eneste helhet, fordi de i denne formen vil forbinde seg med oss og komme i balanse med hele naturen. Dette er den viktigste oppgaven som definerer vår metode og resultatet vi ønsker. Ved å delta i dette vil folk la høy energi passere gjennom seg og de vil føle hvordan den fyller dem. De lever av den.

Spørsmål: Betyr dette at i et vanlig foretak er motivasjonen hovedsakelig finansiell, mens den her er spirituell?

Svar: Det kan ikke være en finansiell motivasjon her. En person skulle motta tilstrekkelig til å ikke føle noen særlige behov. Om hodet hans og hele livet hans er viet til det spirituelle målet, da er det tilstrekkelig for ham å forsørge sin familie med en normal levestandard.

Når han arbeider i et godt team og hans familie ikke legger press på ham med økte krav i noen form, da skulle dette tilfredsstille ham helt, og til og med gi ham en følelse av lykke.

Indre tilfredshet vil fjerne ytre behov.

Fra KabTV’s “Through Time”

Hva er meningen med vår virkelighet?

Spørsmål: Hva er meningen med vår virkelighet?

Svar: Meningen med vår virkelighet er at vi begynner å finne ut av den høyeste sanne virkelighet på innsiden av den.

Den er absolutt motsatt til vår, den er basert på egenskapen å gi, på kjærlighet og samhørighet. For å forstå den må vi gå inn i en periode med konflikter mellom motsetninger.

Det vil si at vår egoisme er det stikk motsatte, men takket være denne motsetningen kan vi erkjenne den høyeste realitet.

Kommentar: I uttrykket “hjelp mot deg selv” er det som om en del av uttrykket kansellerer den andre.

Mitt svar: Det er nødvendig å forstå at det er nettopp på denne måten at vi reiser oss over oss selv. Men dette er ikke den realiteten som du ser din vår egoisme. Du må begynne  å føle den andre virkeligheten, som er høyere enn egoismen. Takket være opposisjonen mellom disse to realitetene kan du klare å finne redskapene til å kontrollere din skjebne med.

Spørsmål: Presenterer du dette konseptet for dem som begynner å studere Kabbalah?

Svar: Vi fører dem bokstavelig talt dit fra første time, men hva de hører og når de begynner å oppfatte og forstå det, dette kommer virkelig an på menneskene selv.

Dette er et spesielt språk – språket for forståelse, språket for indre tilpassing til det som blir sagt.

Spørsmål: Så dette gjennombruddet må finne sted? Må man krysse denne grensen?

Svar: Ja, det tar lang tid. Noen ganger ti år eller mer. I dag blir dette gjort i en verden der en virkelig person ikke vil være redd for det. Han vil forstå hva alvorlig vitenskap innebærer. Å realisere seg slikt i seg selv tar virkelig flere år.

Denne vitenskapen er ikke enkel, men den er vitenskapen om fundamentet for vår verden. Den skylder deg ingenting, og du vil heller ikke komme til å skylde den noe. Dette er som å studere enhver teknisk vitenskap: Fysikk, kjemi, hva som helst. Det betyr at om du kan lære det, kan du bruke det. Kan du ikke det, da kan du det ikke, dette er din sak.

Her er ingen forutsetninger, ingen inngangseksamen, ingenting. Vil du gjøre det? Gå i gang, men hold klart for deg at i beste fall vil du fremdeles forstå at naturen er mye dypere enn vi forestiller oss, og at den er så storslagen og uten ende, bortenfor noe vi kan forstå. Det er verdt et forsøk på å avdekke den. Samtidig utvider du horisonten for ditt liv i tid, i følelser, i rom, i alt.

Spørsmål: Du sier alltid at dette er vitenskapen om livet. Hva mener du med det?

Svar: Dette er vitenskapen som forklarer hvem vi er, hva vi er, hvorfor, hvordan vi lever og hvordan vi er til. Hovedsaken er at det er denne vitenskapen som kontrollerer oss. Dette er det viktigste.

Spørsmål: Og om jeg føler det, hva vil da skje med meg?

Svar: Da kan du kontrollere deg selv og din skjebne. Kom og prøv det! Vi inviterer deg ikke, vi tilbyr deg dette.

Fra KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 8/19/21

Kabbalah og konsumøkonomien,(del 4)

Penger dekker over egoistiske drivkrefter

Spørsmål: På hebraisk er penger “kesef.” Hva betyr dette sett fra et kabbalistisk synspunkt?

Svar: Penger (kesef) kommer av ordet kisufa, som betyr dekke. Vi kan si at ved hjelp av det kan man dekke alle sine omkostninger, alt man vil ha. Med andre ord er dette et dekke over egoistiske ønsker.

Om man virkelig tilegner seg det konseptet kesef innebærer, det vil si det som dekker, skjermer (Masach), da vil han begynne å reise seg over seg selv. I stedet for materielle tilfredsstillelser vil han føle en høyere tilfredsstillelse som er det følgende stadium.

Vår egoisme trenger dekning. Man dekker den enten ved å gi den alt den vil ha, eller du dekker den ved å stoppe den på et bestemt normalt stadium, og begynne å arbeide over dette.

Spørsmål: I vår verden er penger et verdimål: de viser hvor mye noe er verdt, enten det gjelder tid eller ting. Spirituelt sett kan jeg måles etter hvor sterk skjermen min er, det er en anti-egoistisk tilstand. Kan å dekke glede, egentlig å ikke nyte for min egen skyld, men for andres skyld, eller for Skaperen, kan det kalles penger, kesef?

Svar: Tross alt gjør du det for å nå målet. Du mer enn bare å gi til noen ved å gi til et godt formål. Du har et mål, og det er for å nå det t du gir, for å komme opp på følgende utviklingstrinn. Selv om denne handlingen er anti-egoistisk, så har den til hensikt å nå dette målet.

Man kan spørre: “Hvorfor er dette anti-egoistisk? Egentlig erstatter jeg det bare ett ønske med et annet.” La oss si at jeg gir hundre millioner og for det vil jeg ha en eller annen spirituell oppfyllelse. Her må vi også forstå hvordan vi gir for å få spirituell tilfredsstillelse og hvordan jeg setter noe i stedet for noe annet.

Fra KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 1/3/19

Hvorfor eksisterer vi?

Michael Laitman, på Quora: Why do we exist?

Mange mennesker spør hvorfor vi eksisterer, og det fører oss til å forandre livene våre på en eller annen måte.

Personlig har jeg fordypet meg intenst i dette spørsmålet. På universitetet studerte jeg biokybernetikk, den menneskelige kroppens systemer. På denne måten mente jeg å kunne finne ut hvorfor vi eksisterer, men i dette fagfeltet fant jeg ikke noe svar.

Bare flere år senere fant jeg svaret i visdommen om Kabbalah. Jeg ble alltid plaget med spørsmålet om hvorfor vi eksisterer, for uten å finne svaret på dette, kunne jeg ikke se hvorfor livet var verdt å leve. I vår tid ser jeg at den yngre generasjon er særlig plaget av dette spørsmålet, selv om de ikke verbaliserer det med akkurat disse ordene. Når vi ikke finner svar på hvorfor vi eksiterer, føler vi vår eksistens her som formålsløs, og dette resulterer i at vi lider på mange forskjellige måter, og med forskjellig intensitet.

For å finne ut hvorfor vi eksisterer, må vi først finne ut hvor opprinnelsen er for vår eksistens, hvor alt begynte og all utvikling utgikk fra.

Eksistensens opprinnelse er den øvre kraft.

Den øvre kraft, eller “Skaperen», «det øvre lys”, “naturen” og flere andre navn for det – det er i grunnen hvor alt kommer fra, og vår eksistens utgår fra denne kraften. Vi eksisterer egentlig for å finne ut hvorfor vi eksisterer, men hvordan vi kommer frem til en klar forståelse og følelse for dette, det er et annet spørsmål.

Hvordan kan vi tilegne oss opprinnelsen for vår eksistens?

“Hvorfor eksisterer vi?” Det er et spørsmål som det nettopp er vi mennesker som stiller oss, ingen andre livsformer gjør det. Videre stiller ikke alle mennesker dette spørsmålet, og de som gjør det, de gjør det med forskjellig intensitet.

Fra en generasjon til den neste føler vi et økende behov for å besvare spørsmålet om hvorfor vi eksisterer. Særlig i vår generasjon blir dette spørsmålet uttrykt av stadig flere mennesker som lider. Det kan være på grunn av depresjon, stress, ensomhet, angst, stoffmisbruk, økende mental sykdom, selvmordstanker, ekstremisme og forskjellige andre problemer.

Visdommen om Kabbalah har sett en utspredt framvekst i vår tid, fordi de som føler dette spørsmålet kan finne svar på det. Kabbalah er en metode som lar oss gå gjennom en egen og samtidig en sosial transformasjon for å føle en ny sans for realitet, en som er fullstendig, gjensidig integrert og full av godhet og lykke.

Vi finner ut hvorfor vi eksisterer når vi finner en klar forståelse og følelse for den kraften som skapte oss og som utvikler oss. En slik ny persepsjon tilfører oss med klar forståelse for hvorfor vi er her. Når vi finner utgangspunktet for vår eksistens, finner vi samtidig ikke mindre enn evighet og perfeksjon mens vi ennå lever i denne verden.

Skrevet & redigert av studenter til kabbalist Dr. Michael Laitman.

Milliardærer vil bli nedkjempet ved en revolusjon

På nyhetene: Tax on billionaires´ Covid windfall could vaccinate every adult on earth:

-Analyser viser at 99% avgift på økt rikdom på grunn av pandemien kunne betale arbeidsløse 20 000dollar og fremdeles gi super-rike en inntekt på 55 milliarder dollar.

-Hver voksen i verden kunne få Covid-19 vaksine om rikdommen som milliardærer samlet inn under pandemien ble skattlagt med 99% en gang, ifølge analysen som ble publisert på torsdag (4.nov) av forskjellige grupper som fremmer økonomisk likhet.

-Denne engangs beskatningen av verdens 2690 milliardærer kunne også dekke 20.000 dollar kontant til alle arbeidsløse arbeidere, ifølge “Oxfam” analysen, alliansen “Fight Inequality”, “Institute for policy Studies” og “Patriotic Mliilonaires”.

-Milliardærene vill fremdeles beholde 55 mrd dollar mer enn de hadde før pandemien, sier analysene.

Spørsmål: Mener du det er greit å beskatte dem med 99%?

Svar: Jeg tror det er det riktige å gjøre. Det må være en grense, ett tak for hvor mye inntekt en enkelt person i verden kan motta.

Spørsmål: Og hva om han tjener inn dette?

Svar: Da ville han ikke kunne motta det, slik burde det være.

Spørsmål: Hvem skulle begrense ham?

Svar: En lov. En lov som er vedtatt av FN, en internasjonal domstol, eller andre, der det bli gjort klart at om noen tjener 100 milliarder dollar i året, da får han 100 millioner selv og resten går til den aktuelle statskasse.

Spørsmål: Bør en persons inntekt virkelig bli begrenset ved lov?

Svar: Selvsagt.

Spørsmål: Så hva er da poenget for en person med å være milliardær og streve for en form for rikdom, være først i magasiner som Forbes og så videre?

Svar: Han ville fremdeles være i disse magasinene, han ville arbeide med sine egne penger, med det vil til slutt bli tydelig at han gjør dette for alles beste. Dette er straks en helt annen sak. Pengene blir ikke hos ham for ingenting. Han vrir seg unna til stadighet, det er forståelig. Hvor mye spanderer han på seg selv? Et par millioner i året, og resten går tilbake til produsenten, og så videre.

Spørsmål: Er det nødvendig for ham å føle at alt dette går til folk, at han donerer til gode formål?

Svar: Og han er leder! Han er leder av denne forretningen, han er beæret, høyt respektert og så videre.

Spørsmål: Hvorfor blir ikke dette gjort nå? Hvorfor kan de ikke gjøre dette, bare bestemme og begrense folks inntekt?

Svar: Samfunnet er organisert slik at det ikke kan gjøre det. De menneskene som har slike midler og kontakter, de er også i stand til å sørge for at samfunnet ikke kommer nær dem verken med advokater, domstoler, media, alt mulig. Alt kan de kjøpe, alt dette henger sammen.

Spørsmål: Hvordan kan man få tak i dem?

Svar: Gjør revolusjon, min venn! I hodene, i tankene og i hjertet. Ellers blir det ikke noe av en revolusjon. Det ser vi.

Spørsmål: Tror du vi går mot en slik revolusjon?

Svar: Vi vil det. Jeg vet ikke i hvilken utstrekning det vil være mulig.

Spørsmål: Hva må en person gjøre for å få denne revolusjonen til å skje?

Svar: Formidling av Kabbalah i verden. Når folk forstår at det ikke er noen annen måte enn den som er fremsatt av Kabbalah for å korrigere verden, for å endre hvert menneske og verden.

Spørsmål: Trenger vi å forandre menneskene?

Svar: Om vi vil forandre verden, må vi forandre hvert enkelt menneske.

Fra KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 8/19/21

En linse rettet inn i den øvre verden

Spørsmål: Kan vitenskapen avdekke de verdener som Kabbalah forteller oss om? Den har allerede bevist at alt er avhengig av den som observerer, ifølge det så kalte double-slit eksperimentet.

Svar: Slik er det, alt avhenger av den som observerer, men observatøren må ha egenskaper som gir ham et ønske om å se. Om han ikke har disse egenskapene, kan han utvikle instrumenter som kan hjelpe.

Et instrument som man kan se den øvre verden med er et bestemt samfunn, en gruppe der medlemmene er forbundet med hverandre gjennom egenskapen å gi. Om rett gruppe bestående av medlemmer som dette, blir denne gruppen til en linse, en kikkert, et forstørrelsesglass. Da er det mulig å se den øvre verden gjennom denne gruppen.

Derfor er ikke dette komplisert. Vi må ganske enkelt forstå at vi må forandre rent kroppslige handlinger til spirituelle handlinger. Da vil vi få svar.

Fra KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 10/6/19

Klimakonferansen i Glasgow forandrer ingenting

Min nye artikkel på Linkedin “Glasgow Climate Change Conference Changes Nothing

Mens verden forbereder seg til konferansen om klimaendringer i Glasgow, viser stadig mer data at menneskelige anstrengelser, som man antar at det har vært, ikke har være tilstrekkelige, for å si det mildt. Mens verdens ledere har spredt om seg med deklarasjoner om minskede utslipp av drivhusgasser, viser realitetene det motsatte. FNs rapport om produksjons-gapet sporer forskjellen mellom myndighetenes planer om produksjon av fossile drivstoff og det som virkelig produseres. I år viser rapportene at “på tross av økte klima-ambisjoner og intensjoner om netto-null, planlegger regjerningene å produsere mer enn dobbel mengde fossilt brennstoff i 2030, sammenlignet med det som må til for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader Celsius (2,7 grader Fahrenheit). “

Men selv om regjerninger ikke hadde til hensikt å nå egne forpliktelser, så ville ikke en gang disse ha reversert klimaforandringene. Når vi sammenligner mengden av drivhusgasser produsert av mennesker med den mengden som slippes ut ved vulkansk aktivitet, skogbranner og økt nedsmelting av permafrosten i Alaska, Grønland, Canada og Sibir, blir det klart at naturen går mot en rask klimaforandring uten vår “hjelp.”

Klimaforandring er ikke den eneste krisen som menneskeheten står overfor. Det er også kriser på alle områder av menneskelig engasjement: Internasjonale spenninger øker, religiøs ekstremisme øker, spenninger som angår rase og kultur deler land innenfra, og den globale økonomien vipper på kanten av stagflasjon. Om ikke dette er nok, forhindrer det standhaftige coronaviruset fremdeles liv og økonomisk bedring over hele verden. Næringskjeder bryter sammen, det leder til mangel på gass, mat og andre ressurser og naturkatastrofer blir mer intense, både hva gjelder hyppighet og heftighet på grunn av klimaforandringer. Helt klart vil vi måtte slutte å fokusere på spesifikke problemer, og begynne å tenke systematisk.

Vår verden er som en pyramide. Som basis har vi det mineralske nivået. Ovenfor finner vi floraen, over det er faunaen, og mennesket står på toppen. Vi hører ikke til dyreriket, for selv om våre kropper ligner andre primaters, så har vi evnen til å reflektere over vår fortid og fremtid, og vi er i stand til å legge langsiktige planer for oss selv og for planeten.

På tross av vår tenkning, så er vi ikke “over” systemet, vi er en del av det. Vi virker inn på stadiene under oss. Det er derfor feilfunksjon på toppen, på det menneskelige stadiet “drypper ned” på hele pyramiden og ødelegger også resten av den.

Nå er det lett å se at det rett og slett er mennesket som er problemet. Siden problemene omfatter ethvert område av menneskelig engasjement, er det klart at å dempe giftige utslipp vil ikke løse noe. Vil vi endre verden, må vi først endre menneskene.

Når vi ser nærmere på menneskeheten blir det tydelig at hver person har unike evner og trekk. I seg selv er disse karakteristiske egenskapene ikke problemer, men fordeler. Mangfoldet i menneskelige tanker, tilnærminger, kulturer, idéer og livsanskuelser danner en vev der trådene går sammen til en kraftfull enhet, som teoretisk kunne få til hva som helst. Derfor er det ikke folk som er problemet, men hvordan de innordner seg i forhold til hverandre.

For tiden prøver trådene i veven å ødelegge hverandre. I stedet for å styrke, støtte og gjøre hverandre modige, konkurrerer vi om makt og styrke. I stedet for å arbeide for å gjøre veven så sterk og vakker som mulig, prøver vi å være den sterkeste tråden i duken. Er det rart at vi blir utmattet? Er det underlig at vi blir syke av de endeløse kampene og de onde hensiktene som omgir oss? Er det underlig at depresjon er den mest vanlige sykdommen i vår tid? Og til slutt, er det underlig at vår verden, vårt eneste hjem er ødelagt? Nå tror jeg vi vet hva vi virkelig trenger å fokusere på om vi vil klare å redde planeten vår.