Inlägg i kategori ''

Hvordan boken Zohar ble skrevet

Spørsmål: Du sa at Rabbi Shimon ledet rent lys og at Rabbi Aba kledde det i bokstaver. Hvilken funksjon hadde de andre ni elevene til Rabbi Shimon i denne sammenhengen?

Svar: De representerte hele systemet. Hadde de ikke vært der, hadde ikke Rabbi Shimon kunnet åpne for lyset ovenfra og kle det i bokstaver. Disse ti personene representerer egentlig ti Sefirot, en fullstendig Parzuf. Ingenting kunne skje uten dem.

Spørsmål: Når Rabbi Aba kledde lyset i bokstaver, nøyaktig hva transformerte han?

Svar: Han kledde lyset i et slags skall man trenger for å kunne vise lyset ovenfra.

De andre av Rabbi Shimons disipler virket sammen i dette systemet, i harmoni, for å gjøre det øvre lyset synlig som utgikk fra deres lærer.

Kommentar: Det er interessant at Baal HaSulam arbeidet uavhengig og beskrev alt dette like godt som dem.

Mitt svar: For det første hadde også BaalHa Sulam sine egne elever.

For det andre er det slik at når et menneske går inn i den åndelige verden har han allerede andre studenter og omgivelser: De egenskaper, ønsker, rette og ukorrigerte elementer fra det generelle systemet som vi helt enkelt ikke oppdager med våre fem sanser.

Der, på nivået der våre ønsker og tanker virker tar kontakten plass, og ikke på nivå med fysisk materie som vi ser for oss.

Fra KabTV’s “I Got a Call. How The Book of Zohar Was Written” 6/2/12

Vi burde si bare gode ting til hverandre

Spørsmål: Det er mange artikler i media som stiller spørsmål om hvor vi er på vei. Mange artikler i dag rapporterer om det som skjer i samfunnet og konkluderer med at det er i ferd med å bli et hardt og grusomt sted, vist ved utallige saker med psykisk vold, med vold i hjemmet og kaos på veiene.

Tilfeller der en sjåfør i bilkø går ut av bilen og juler opp en annen sjåfør, kniver som plutselig blir trukket frem i krangler og vold i hjemmet som har blitt til drap har forekommet. Det er også vold i sykehus, i ambulanser og tilfeller der leger er blitt slått.

Vær snill og si meg hva skjer med oss? Har vi kanskje sett dette før?

Svar: Det var litt annerledes fordi egoismen var mindre sterk over alt. I dag har vi en forferdelig tilstand, og den kommer til å bli enda verre.

Spørsmål: Betyr det at vi ikke vil kunne stoppe det med vanlige jordiske midler?

Svar: Nei, ikke på noen vanlig måte. Egoismen blir større, mer nådeløs og mindre kontrollerbar for hvert minutt. Slik skjer det.

Vi blir påvirket av egoismen som vokser i oss, som vi må korrigere, men det gjør vi ikke.

Spørsmål: Så vi kan ikke unngå at den vokser, og krever korreksjon?

Svar: Nettopp, og vi kan ikke se på andre for å sammenligne oss, hvordan de er og hvordan vi er.

Spørsmål: Så det er vi som må korrigere oss? Bare vi?

Svar: Ja. Bare snu alt til vennskap, til gode relasjoner, ingenting annet. Om det går, er det fint, og om det ikke virker blir det slutten på oss.

Spørsmål: Så du tror at et lands mål er gode relasjoner og vennskap mellom alle innbyggere?

Svar: Ja.

Spørsmål: Bare sånn, på en enkel måte?

Svar: Det er ikke lett og enkelt, men det er sånn det skulle være.

Spørsmål: Så du tror at lovene, også de økonomiske og politiske lovene i det styrende organet burde bringes bare til dette?

Svar: Selvsagt.

Kommentar: De sier at vi forenkler alt, at setningene er så enkle, for enkle for folk! Likevel er de umulige å tilpasse, viser det seg.

Mitt svar: Så om de ikke kan utføres, hva vil det da si å «forenkle»? Vi burde si bare gode ting til hverandre.

Kommentar: Det betyr å stråle ut varme mot hverandre.

Mitt svar: Bare det!


Fra KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 12/8/22

Hva blokkerer vår forening?

Kommentar: La oss si at en person forstår helt at han er kommet til venner og omfavner dem. Han nærmer seg dem, og så kommer en slags blokkering opp i ham. Han kan ikke engang røre disse menneskene, det er ikke i hans makt.

Mitt svar: Det er en veldig god tilstand! Nydelig! Jeg forstår dette veldig godt!

Spørsmål: Men hva er det som blokkerer ham, og hvordan kan han gjøre noe?

Svar: Han er blokkert fordi han ikke føler tilstrekkelig behov for det.

Han trenger et sjokk, forstå at han ikke kan overleve uten det. Han skulle være i en sånn tilstand at om han ikke gjør dette, da vil selve hans usynlige oppførsel stå tydelig for alle. Det vil ramme hans stolthet og han må føle sviende skam foran alle.

Han trenger å løfte nødvendigheten av denne bevegelsen i seg som en person som griper tak i strå. «Det er ingenting å ta fast i, for du holder på å drukne! Hvordan kan dette strået hjelpe deg?» Men han griper. Det er den følelsen han mangler. Han føler ikke at det er tilstrekkelig nødvendig! Dessuten er det bare død der denne nødvendigheten ikke er. Han må gang på gang overbevise seg selv om dette.

Kommentar: Men egoismen gjør at han finner en hel samling argumenter mot det.

Mitt svar: Det er det samme lyset som viser deg hvor mye du har imot å forene deg med det fremdeles.

Fra KabTV’s “I Got a Call. As Long as I’m Alive, They will Only Suffer…