Å ha en intensjon forut for ønsket

Spørsmål: Hvordan har det seg at intensjonen og ønsket ikke smelter sammen som en helhet selv i den spirituelle virkeligheten, men forblir to atskilte deler?

Mitt svar: Vi må alltid ha oppmerksomheten rettet mot intensjonen. Ønsket vil avdekkes i etterkant av intensjonen. Ønsket avdekkes i samsvar med filteret og det reflekterende lyset.

Mitt ønske er virkelig stort – det er Malchut i den uendelige virkeligheten. Mine filter kan likevel være annerledes: fra helt små til helt store. Størrelsen på filteret er delt opp i 125 «porsjoner», og om jeg avdekker ønsket sammen med dem, vil jeg alltid opprettholde balansen gjennom en intensjon.

Hver og en av oss inneholder Malchut i den uendelige virkeligheten, som ikke er bundet av alle sine Reshimot. Bare en restriksjon er plassert på den og nå avdekker den seg selv for oss, men kun i henhold til størrelsen på filteret eller intensjonen.

Våre handlinger må være likeens: Hele vårt arbeid blir gjort gjennom intensjonene som bestemmer avdekkingen av våre ønsker. Om ønskene blir avdekket før intensjonene, vil vi lide. Om vi i stedet passer på å utvikle intensjonene først, vil vi bevege oss langs den gode veien. Om jeg dyrker intensjonen, vil jeg med andre ord gå Toraens vei. Om ønsket blir avdekket før intensjonen, vil jeg utvikle meg langs lidelsens vei.

Vår skjebne ligger mellom disse to mulighetene.

Fra del to av Den daglige kabbalaleksjonen 26/08/2011, «One Commandment»

Kommentarer / Spørsmål