Å sette sammen de korrigerte ønskene

Dr. Michael LaitmanBibelen, 2. Mosebok («VaYakhel») 36:24, 36:33: «Til de tjue plankene laget de førti sokler av sølv, to sokler under hver planke til å feste de to tappene i. Den midterste stangen satte de slik at den gikk tvers over, fra den ene enden til den andre, midt på plankene.

Sokkel er et kjennetegn på Bina som må være grunnlaget for dannelse av giverglede. Søylene, stangen, nøklene, dørene, inngangene, utgangene, korridorene osv refererer til sammensetningen av ønskene og hvordan de må kobles sammen (permanent eller midlertidig), hvilke av ønskene man bør bruke for å danne Masachim (skjermer) osv.

Ønsker kan være interne eller eksterne. F.eks. ti stigende Sefirot kan være runde, som vil si at de omgir hele strukturen til sjelen akkurat som kroppen har interne og eksterne organer om er omgitt av hud – og rundt oss er der enda en verden, som er vårt indre – men den synes som om den befinner seg utenfor.

Dette er metoden for komponering av de korrigerte ønskene. Det viktigste er nøyaktig hvordan de bør innlemmes i hverandre, i hvilken tilkobling.

(131060)

Fra KabTV`s «Secrets of The Eternal Book«, 10/7/13

 

 

Kommentarer / Spørsmål