Alle er i stand til å gjøre en større innsats

Det holder at vi har et ønske om samhold, og så vil lyset knytte oss sammen. Hver og en av oss har et ønske som har utviklet seg gjennom tusenvis av år, og et punkt som nylig har dukket opp og som drar oss mot noe ukjent.

Dette er likevel ikke nok! Vi har å gjøre med en bipolar effekt, et delt ønske: Den ene delen drar det til én side, og den andre, ”punktet i hjertet”, drar det i motsatt retning, til den spirituelle virkeligheten. Hva gjør jeg med denne bipolariteten?

Alt du kan gjøre er å tilegne deg ett ønske med et annet. Det er derfor jeg deltar i gruppen, og får flere ønsker inn i punktet i hjertet. Jeg oppnår det takket være innsatsen jeg legger i gruppen, og fordi at jeg ikke prøver å bryte meg inn i den spirituelle virkeligheten. Det er heller slik at jeg handler i henhold til regelen ”fra kjærlighet til vennene til kjærlighet for skaperen”. Jeg legger med andre ord innsatsen min inn i vårt felles ønske.

Fra gruppen vil jeg deretter få styrken som inkluderer den opprinnelige kraften av punktet mitt i hjertet, og i tillegg det som gruppen har lagt til det. Denne tilleggskraften som jeg mottar blir kalt ”spirituell lengsel” (Ishtotekut). Mitt opprinnelige ønske kalles ”Ratzon ve Ishtotekut” (se Del 1, Talmud Eser Sefirot).

Det øvre lyset påvirker den spesielle lengselen som er bygget over mitt eget naturlige ønske, og det utfører en korreksjon inni meg: Den knytter meg til de andre i ett felles ønske, plassen der skaperen vil bli avdekket.

Fra del fire av Morgenleksjonen 10/12/10, ”The Freedom”

Kommentarer / Spørsmål