Alle virkelighetene finnes mellom oss

Zohar, Introduksjon, artikkel ”Yitro (Jethro)”: Zohar forklarer rekkefølgen av utstrålingen av Partzufim av Atzilut: Atik, AA, AVI og ZA, hvordan kilden til alt, Masach av Malchut av Midat ha Din, bruker Partzuf Atik, og virker i AA for å skjule Hochma der… Etterpå forklarer den VAK de ZA når det gjelder seks forheng, og det broderte forhenget, GAR de ZA.

Forfatterne av boken Zohar avdekket rekkefølgen av forholdene mellom dem, og innenfor samhørigheten mellom dem avdekket de Partzufim, virkeligheten, egenskaper og indre forståelser. Alt dette finnes mellom menneskene.

Når mennesket ser på andre som om de er knyttet sammen med hverandre, blir dette kalt ”den uendelige virkeligheten”. Om han ser dem som delvis knyttet til hverandre, kalles dette Partzufim som er over han. Det er slik de snakker med hverandre, avdekker hver eneste egenskap og kaller det ”Rabbi Yossi, Rabbi Hiya, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon” i tillegg til ulike bilder av naturen.

Alt dette er tilstander som våre sjeler går gjennom i prosessen med å korrigere seg selv. Jeg vet fra min personlige erfaring hvor vanskelig det er for et menneske å oppdage et veldig enkelt bilde i sin fantasi: at det ikke finnes noe annet enn de atskilte sjelene. Deres fullstendige atskillelse blir til vår oppfattelse av vår virkelighet. Deres delvise samhørighet, inkluderingen av ønskene inni hverandre gjennom prinsippet ”Elsk din neste som deg selv”, skaper følelsen av den øvre virkeligheten i sjelene.

Deres totale samhold blir oppfattet av sjelene som den uendelige virkeligheten – ubegrenset samhørighet og derfor fullkommen oppfyllelse gjennom lyset.

Fra del to av Morgenleksjonen 02/01/11, The Zohar

Kommentarer / Spørsmål