Alt er gjort klart for korreksjon

Forberedelsen er allerede utført ovenfra, fra naturens side, skaperen, for hver enkel person, i samsvar med roten til sjelen hans, for at han skal kunne knytte seg sammen med andre sjeler og korrigere knusingen og å oppnå sin individuelle korreksjon. Slik fullfører hver og en av oss alle forberedelsene som ble gjort for oss, inkludert i roten til sjelen vår.

I overensstemmelse med denne innledende forberedelsen befinner folk seg i ulike situasjoner: Noen blir mer enn andre vekket til spiritualitet, andre mindre – og noen vekkes ikke i det hele tatt.

Det har ingen ting å si om en person foreløpig bare er opptatt av sine materialistiske ønsker, eller om han har gått seg vill i innbilte idèer om spiritualitet som får ham til å vike fra sannheten. Heller ikke om han nærmer seg spirituelt arbeid, eller om han allerede er på rett spor og har begynt oppklatringen på den spirituelle stigen. Alle ble vi tildelt de samme betingelsene som i utgangspunktet ble forberedt ovenfra. De ble dannet som resultat av virkelighetens fall nedover, knusingen av ønskene – og deres innlemmelse i hverandre. Derfor har ethvert menneske fri vilje til enhver tid.

De øvre virkelighetenes system sprer seg fra uendelighetens virkelighet – gjennom virkeligheten til Adam Kadmon og knusingen av beholderne – når atziluts virkelighet og skaper virkeligheten i BYA. Deretter til Adam Ha Rishon (det første mennesket), den ene, almenne sjelen, virkelighetenes interne deler i BYA; all skapelses interne ønsker fødes i dem.

Da knuses også Adam Ha Rishon – og alle dens deler blandes: ønsket om å motta og ønsket om å gi, Galgalta ve Eynaim og AHP innlemmes i hverandre og faller. Alt dette skjer for å gi best mulig betingelse for arbeidet.

Når forberedelsen for gjensidig innlemmelse av sjelene er utført (slik som Ari, i sin tid, fortalte oss om), begynner korreksjonen av virkelighetene. Derfor må vi forstå at alt som skjer i verden bare er et resultat av vår manglende korreksjon, når vi feiler i å utøve fri vilje til riktig tid og når vi nekter å anvende betingelsene som på forhånd ble forberedt for oss.

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 25/10/11, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål