Arbeidet fortsetter selv om man sover

Spørsmål: Hvordan ser kabbala på det som vi opplever når vi sover?

Svar: Den tiden mennesket ikke engasjerer seg i internt arbeid og ikke anstrenger seg for å oppnå samhold med gruppen for å kunne avdekke skaperen, slettes fra hans eller hennes liv.

Jo mer effektivt vi utnytter tiden for å skape den riktige intensjonen i løpet av våre våkne timer, jo mer effektiv tid vil vi også klare å legge til de timene når vi sover. Ta for eksempel en time om dagen eller ti prosent av all den tiden jeg er våken der jeg tenker på intensjonen og gjør en innsats. Da vil de samme ti prosentene av tiden på natten legges til min ”konto” som følge av min streben.

Drømmer i seg selv er kun en konsekvens av våre daglige tanker. I løpet av natten må alle disse tankene sorteres, ”katalogiseres” og ”arkiveres” i vårt hjernearkiv. Derfor jobber hjernen hele natten igjennom selv om vi sover, men den jobber med data som den tok imot i løpet av dagen. Som et resultat av dette ser vi ulike drømmer som delvis reflekterer opplevelsene og hendelsene vi har blitt utsatt for i løpet av dagen, og som delvis er totalt abstrakte og et produkt av vår ubegrensede fantasi.

Det er ikke noe spirituelt med drømmene våre. Alle dyr ser drømmer, ikke bare menneskene.

Fra første del av Morgenleksjonen 25/03/2011, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål