Avdekking, korrigering og tilfredsstillelse

Kun to elementer eksisterer i virkeligheten: skaperen og skapningen. Til slutt føler skapningen overfloden som skaperen gir han. Om skapningen endrer seg, skjer det fordi skaperen enten endrer han til det bedre eller til det verre, i alle ulike former, avhengig av subjektive følelser.

Vi gir ulike navn til skaperens påvirkning på skapningen: ”dømming” og ”barmhjertighet”, ”godhet” og ”ondskap”, i henhold til hva som blir avdekket for oss. Disse definisjonene vil uansett ikke gå lenger enn godhet eller ondskap, fordi de er bestemt av vårt ønske om å få tilfredsstillelse.

Det finnes ganske enkelt mange former av godhet og ondskap siden ønsket om nytelse består av ulike nivåer. Lyset bærer med seg ulike former gjennom sin innflytelse. Det er derfor vi deler skaperens innflytelse inn i tre typer:

  • Lyset som avdekker beholderne
  • Lyset som korrigerer beholderne
  • Lyset som tilfredsstiller beholderne

Dette er rekkefølgen: avdekking, korrigering og tilfredsstillelse. Denne prosessen består av mange nivåer som er medfødt for hvert eneste ønske og for hver gruppe av ønsker som er knyttet sammen med hverandre. De er alle ulike i henhold til sitt nivå av Aviut (tykkelse), i dybde og i kraft, og det at de omgås vekker tusenvis på tusenvis av reaksjoner inni oss.

En del av mitt ønske er for eksempel i ferd med å avdekkes, en annen del går gjennom korreksjon, mens den tredje delen allerede er tilfredsstilt. Sammenhengene av ønsker er så ulike og endrer seg så mye at vi opplever så mange reaksjoner og følelser at vi ikke en gang vil klare å telle dem. De skaper det bildet av virkeligheten der vi eksisterer.

Til slutt ser vi kun åpenbaringen av ønskets kraft, og vi oppfatter det som mange knuste biter. Vi klarer naturlig nok ikke å kontrollere våre ønsker, deres grupper og kombinasjoner, og spesielt ikke de nivåene som vi opplever. Det er derfor vi i vår utvikling kun trenger å strebe mot den største nærheten til skaperen, kjærlighetens og giverkraftens egenskaper, og mot samhold.

Vi vekker lyset, dets kraft og dets åpenbaring gjennom denne bestrebelsen. Når det kommer nær oss, går vi gjennom nivåene med avdekking, korreksjon og tilfredsstillelse av våre ønsker.

Fra første del av Morgenleksjonen 1/3/2011, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål