«Barn lærer det de lever»

Synspunkt (Dorothy Law Nolte, Ph.D. Amerikansk forfatter og familierådgiver):

Barn som lever med kritikk, lærer å fordømme.

Barn som lever med fiendtlighet, lærer å slåss.

Barn som lever med frykt, lærer å bekymre seg.

Barn som lever med medlidenhet, lærer å synes synd på seg selv.

Barn som lever med hån, lærer å bli sky.

Barn som lever med sjalusi, lærer å bli misunnelige.

Barn som lever med skam, lærer å føle seg skyldige.

Barn som lever med oppmuntring, lærer selvtillit.

Barn som lever med toleranse, lærer overbærenhet.

Barn som lever med ros, lærer takknemlighet.

Barn som lever med godtagelse, lærer å elske.

Barn som lever med godkjenning, lærer å like seg selv.

Barn som lever med anerkjennelse, lærer at det er godt å ha et mål.

Barn som lever med fordeling, lærer gavmildhet.

Barn som lever med ærlighet, lærer sannferdighet.

Barn som lever med rettferdighet, lærer redelighet.

Barn som lever med vennlighet og hensyn, lærer å vise respekt.

Barn som lever med trygghet, lærer å ha tiltro til seg selv og til de som er rundt dem.

Barn som lever med vennskapelighet, lærer at verden er et hyggelig sted å bo.

Min kommentar: All nylig forskning bekrefter resultatene fra tusener av år i kabbalaat et menneskes utfall avhenger fullstendig av omgivelsen det vokser opp i.

Kommentarer / Spørsmål