Boken Zohars kraft

Bare ved å lese boken Zohar oppnår man mye, og den framkaller ulike fenomener og endringer i mennesket. Mennesket forstår ikke hva han leser, men han forsøker å forstå det, drevet av sin egen natur, selv om det fra kabbalas ståsted ikke er nødvendig i det hele tatt. Han kan lese den med den riktige intensjonen eller en som ikke er like riktig.

Uansett virker boken på han, påvirker han slik at han utvikler seg. Han kan ikke unngå å føle endringene inni seg. Han må bare sørge for å komme tilbake til boken så ofte som han kan, lese i den ved ethvert ledig øyeblikk som dukker opp og på et vis opprettholde tilknytningen til den.

Da vil han se at denne boken er bygget opp på en slik måte at den skaper et bilde av en virkelighet for han, en virkelighet som er parallell til vår egen virkelighet, og han begynner så vidt å flytte seg mellom dem. I stedet for den overflatiske fortellingen ser han for seg noe utover denne virkeligheten. Det er slik Zohar virker inni mennesket, og den skaper nye oppfattelsesegenskaper inni han.

Fra del to av Morgenleksjonen 29/12/10, The Zohar

Kommentarer / Spørsmål