Brannen i hjertene lyser opp mørket

Mange gnister er samlet her, hver av oss bærer en stor gnist – så la oss prøve å knytte dem sammen! Lyset venter på å knytte oss sammen til èn enkel sjel, èn Kli.

Så snart vi oppnår det første nivå av forening mellom oss, det letteste og svakeste, det aller første trinnet på den spirituelle stigen mellom her og uendelighetens virkelighet, da vil vi være i stand til å avdekke lyset, skaperens tilstedeværelse mellom oss.

Vi håper det vil skje! Alt avhenger av vår innsats. Vårt mål her er å heve oss over våre fysiske kropper, over alle våre personlige tanker og ønsker – og begynne å eksistere sammen over dem, i ett ønske og èn tanke! Vi må hele tiden prøve å frigjøre oss fra følelsen av vår egen kropp og heller bare fornemme den høyere virkeligheten der vi alle er knyttet sammen.

Den spirituelle virkeligheten er forening og samhold. Den kjennsgjerningen at så mange ulike mennesker er samlet her, kan faktisk føre til at vi oppnår et vellykket samhold raskere.

Vi er veldig glade for at så mange venner ankom fra utlandet, bare for èn dag. De viser hvor betydningsfull og spesiell denne begivenheten er for dem. Nå må vi satse. Der er tross alt millioner av mennesker der ute som er knyttet sammen med oss og ser på oss.

Vi er hovedgruppen. Lyset vi tiltrekker spres over alt og når alle. Føl betydningen av dette oppdraget, intensiteten i dette øyeblikket. Det finnes ingen forstyrrelse fra utsiden og ingen verden utenfor; det er bare oss – knyttet sammen til ett hjerte og èn tanke – for å avdekke den øvre kraften mellom oss.

Fra første leksjon, Arvutkongressen i Aravaørkenen, 18/11/11

 

Kommentarer / Spørsmål