Dalai Lama

Synspunkt (Dalai Lama, den 14. Dalai Lama Tenzin Gyatso): «Alle de store religionene i verden, med sin vekt på kjærlighet, barmhjertighet, tålmodighet, toleranse og tilgivelse, er istand til å fremme – og de fremmer indre verdier. Men realiteten i dagens verden er at det etiske grunnlaget i religionene ikke lenger er tilstrekkelig. Derfor er jeg blitt mer og mer overbevist om at tiden er kommet for å finne en måte der man tenker på spiritualitet og etikk helt og holdent utenfor religion.»

Min kommentar: Det er på tide å frigjøre seg fra tro på det som ikke kan bevises og kun holde seg til reell kunnskap utifra forståelse av naturen som det øverste ledelsessystemet, der man begrenses til forståelse av materie og materie i form, slik det konstateres i The Introduction to The Book of Zohar (Intoduksjon til Zohar) – og ingenting annet, siden alt annet tilhører ting som ikke kan fornemmes og derfor heller ikke bevises.

Kun ved å forstå naturen, dens lover og utviklingstrender – og kun i den grad det avdekkes for mennesket, som kabbala indikerer: «Dommeren begrenses av det hans øyne ser», kan vi finne den rette løsningen på alle våre problemer.

Kommentarer / Spørsmål