Den daglige kabbalaleksjonen 08.02.2012

Writings of Rabash, “Letter 46”
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utdrag, Kapittel “Beresheet (Genesis)”, “A Prayer for the Poor”, (Begynner med: “It is so because of AVI”), Avsnitt 195, Leksjon 57
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot, Part 6, (Begynner med: “However, the Rav counts four divisions”), Avsnitt 26, Leksjon 19
Last ned:WMV Video|MP3 Audio

Introduction to the Study of Ten Sefirot”, Avsnitt 79, Leksjon 38
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål