Den daglige kabbalaleksjonen 08.11.2011

Writings of Rabash, Dargot HaSulam, “The Matter of Importance in Need for Faith”
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utdrag, Kapittel “Pekudei (Accounts)”, “The Palace of Desire, Tifferet”, Avsnitt 705, Leksjon 27
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot, Del 8, Avsnitt 26, Leksjon 12
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Writings of Baal HaSulam, “Matan Torah (The Giving of the Torah)”, Leksjon 4
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål