Den daglige kabbalaleksjonen 10.11.2011

Writings of Rabash, Dargot HaSulam, “The Need and Importance for the Study of Faith”, Leksjon 4
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utdrag, Kapittel “Pekudei (Accounts)”, “The Palace of Holy of Holies”, Avsnitt 772, Leksjon 29
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot Del 8, Avsnitt 29, Begynner med: “There is yet another matter here in the new MA”, Leksjon 14
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Writings of Baal HaSulam, “Matan Torah (The Giving of the Torah)”, Leksjon 6
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål