Den daglige kabbalaleksjonen 14.11.2011

Shamati #68, Man’s Connection to the Sefirot”, (Begynner med: “And this is what our Sages said”)
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utvalg, Kapittel “Pekudei (Accounts)”, “The Palace of Holy of Holies”, Avsnitt 816, Leksjon 32
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot Del 8, Avsnitt 31, Begynner med: Ohr Pnimi Arich takes the last five”, Leksjon 16
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Writings of Baal HaSulam The Arvut (Mutual Guarantee)”, Leksjon 2
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål