Den daglige kabbalaleksjonen 27.09.2011

Writings of Rabash, Dargot HaSulam, “Malchut, The Collections and Warrants”
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utdrag, Kapittel “VaYelech (And Moses Went)”, “Song, Singing”, Avsnitt 25, Leksjon 2
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot, Del 6, Kapittel 15, Spørsmål 131, Leksjon 3
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Preface to the Wisdom of Kabbalah, Avsnitt 131, Leksjon 57
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Writings of Baal HaSulam, “The Nation”, Leksjon 21
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål