Den konsekvente metoden

Spørsmål: Hvor ofte vil den integrale metoden endre seg når vi begynner å jobbe med den?

Svar: Denne metoden vil generelt sett ikke forandre seg. Den første delen vil muligens reduseres da man internt vil begynne å godta og forstå hva det er.

Isteden for ti leksjoner i et innføringskurs, vil en halv time være nok og muligens enda mindre enn det ettersom all fakta allerede eksisterer på innsiden av folket. De vil allerede føle at egoet er ondsinnet og at det ikke finnes noen vei ut. Vi kan ikke endre denne verden, dette ligger rett og slett ikke i våre hender.

Noe som betyr at de vil nå en slik tilstand der de ønsker å høre noe seriøst. Så fra sin indre skuffelse og følelsen av komplett håpløshet vil de være i stand til å sette pris på hva vi underviser dem. Hvor alt dette kommer fra, hva alt dette vil komme til og hva det generelle bildet av verden er, integrert og diskre på samme tid, bestående av små biter.

Deretter er det disse menneskene som vil lære opp menneskeheten.

Fra den virtuelle leksjonen 15/07/12

Kommentarer / Spørsmål