Den riktige måten å spre læren om kabbala på

Om vi ønsker å påvirke slik at det skjer positive endringer i verden, ikke gjennom lovverket eller gjennom tvang, men på en realistisk måte, må disse endringene finne sted i menneskets bevissthet. Det er nødvendig å gjøre det kjent at læren om kabbala snakker om mennesket og dets endring gjennom personlige valg og realistiske metoder.

Gruppene våre ekspanderer og den eksterne spredningen av kabbala øker, men selve nøkkelen ligger i den felles, indre samhørigheten. Vi representerer en spesiell del av menneskeheten som er knyttet til alle de andre delene. Derfor vil det samholdet som vi oppnår oss imellom spre seg som lys gjennom kommunikasjonskanalene uten at vi eller andre er bevisste på dette.

Da vil menneskene på en enkel og naturlig måte føle at kraften av samhold lever mellom oss. Det er dette som er den korrekte metoden for å spre kabbala til andre.

Fra første del av Morgenleksjonen 05/11/10, ”The Matter of Shechina

Kommentarer / Spørsmål