Der, bakenfor ordene

Når vi leser boken Zohar, må vi prøve å se for oss former av samhold oss imellom i stedet for ord. Dette er i hovedsak det eneste som ordene beskriver, siden det ikke finnes noe utenom Malchut som knytter alle sjelene inni seg. Dette er samholdet som det er meningen at vi skal se bakenfor ordene i Zohar.

I slike tilfeller vil alle bildene som dukker opp i fantasien vår, alle følelsene vi opplever under Malchut, under dette samholdet, bli sett på som enten de oppdelte virkelighetene (BYA de Pruda), det skjulte, eller vår egen verden som kun eksisterer i fantasien vår. Alt over Malchut de Atzilut gjennom den evige Malchut, det vil si formene av vårt gjensidige samhold, eksisterer fra Malchut de Atzilut og blir avdekket i Malchut.

Derfor er dette det eneste bildet vi skal se for oss bakenfor ordene, prøve å kjenne igjen hvilke former, typer og uttrykk av vårt felles samhold Zohar beskriver et bestemt øyeblikk. Kabbalistene, forfatterne av boken Zohar ser tross alt heller ingenting annet enn dette.

Fra del to av Morgenleksjonen 17/05/2011, The Zohar

Kommentarer / Spørsmål