Det merkverdige ordet «Naturen»

Spørsmål: Når vi holder leksjoner og seminarer om integrerende undervisning, føler folk det er noe vi lar være å fortelle dem, til vi begynner å gå mer inn i detaljer om konseptet natur. Når er det greit å avdekke konseptet «natur» – og er dette nødvendig?

Svar: Det er absolutt nødvendig! Konseptet «natur» kan forklares følgende: Vi er alle sammenkoblet. Bevisstheten vår er knyttet sammen i ett enkelt system. Derfor er vi istand til å overlevere tankene og ønskene våre til hverandre.

Det finnes en grunn til at tanken om «det gode og det onde øyet» eksisterer. Vi kan overlevere tanker. Noen mennesker er mer følsomme overfor dette. De kan til og med lese tanker. Andre er mindre følsomme. Man føler at noen iakttar en bakfra, osv.

Vi snakker om de udefinerbare nivåene av naturen. Vi kan ikke måle dem ordentlig. Det finnes overvåkningsbyråer som beskjeftiger seg med det og de avslører ikke alle hemmelighetene for oss, men det er uvesentlig. Det vesentlige er at vår gjensidige forbindelse nå gradvis viser seg for menneskeheten.

Denne totale gjensidige forbindelsen som eksisterer mellom våre individuelle sinn, skaper et enkelt nettverk som også er forbundet med den uorganiske, den organiske og den animale naturen. Det er alt dette samlet som skaper naturen. Når vi aspirerer mot integralitet og gjensidig forbindelse, realiserer vi naturens enestående nettverk.

Det er som et data-nettverk. Hver og èn av oss er som en datamaskin som er sammenkoblet med alle de andre maskinene. Når alle de syv milliard datamaskinene sammenkobles, utgjør det èn enestående natur.

Saken er at det generelle feltet av intellekt ikke eksisterer hos hvert enkelt individ. Det eksisterer mellom oss, i nettverket som forbinder oss. Det er derfor, når vi får kontakt, når våre personlige modem oppnår kontakt, at vi skaper dette enorme, uendelige og bevisste verdensnettverket. I dette nettverket begynner vi da å fornemme en enestående bevegelse av natur – og aller viktigst – vår egen evolusjon, hvor vi er på vei og hvordan vi utvikler oss.

Vi kan forutsi våre neste stadier, fordi vi peiler inn til det nivået av naturen som inneholder hele dens plan. Denne planen utvikler hver og èn av oss. Den tar fra våre personlige erindringer, individuelle Reshimot. Da kan man se sine neste stadier, fordi man føler seg inkludert i dette systemet.

Derfor er det at vi, når sinnene våre blir integrerte, går inn på naturens nivå og beveger oss bortenfor begrensningene av tid og sted, av alt det kvantumfysikere, psykologer og andre forskere nå snakker om. Du kan støtte dette med forskning. Du vil bli forstått.

Fra en virtuell leksjon, 28/10/12

Kommentarer / Spørsmål