En gjennomsiktig verden

Spørsmål: Må jeg korrigere de ønskene som utvikler seg gjennom min sosiale omgang med andre mennesker i dag, for eksempel rikdom, makt og kunnskap?

Svar: Nei, det trenger du ikke. Du trenger ikke å ta hensyn til disse ønskene. Hvorfor skulle du vel det? La dem være. De oppstår tross alt individuelt i hvert eneste menneske, i en unik kombinasjon, mens det du trenger å korrigere er din holdning til andre som en helhet, uten å bryte den ned i deler.

Du bør behandle dine ønsker på en enkel måte. Først og fremst må du oppnå graden til den rene giverkraften: ”Gjør ikke mot andre det du selv hater”, og det betyr at du ikke skal oppnå nytelse gjennom andres lidelser.

Uansett, om jeg er klar over det eller ikke, vil jeg alltid foretrekke å se ned på andre. Hvis et menneske er lavere enn meg, fryder jeg meg, og hvis jeg er under han eller henne, vil jeg lide. Det jeg må prioritere nå er et nivå hvor jeg stopper å sammenligne meg selv med andre. Jeg ønsker ikke å måle dem opp mot hva jeg er.

Når jeg oppnår en slik holdning, vil verden få en helt annen form i mine øyne. Det er som om jeg river bort et slør, tar vekk et filter fra min oppfatning- og åpner opp en helt ny verden. Jeg ser plutselig at andre ikke er knyttet opp til meg, til mitt ego. Jeg eliminerer alt jeg kan ha personlige fordeler av, alt av egeninteresse.

Jeg dømmer ikke et menneske etter hvordan han eller hun ser ut, hva de har på seg eller hvordan de oppfører seg. Jeg ser ikke på dem i det hele tatt. Jeg har nøytralisert alle våre relasjoner. Verden er full av muligheter. Hva slags muligheter? Dette vet jeg ikke nøyaktig enda. Jeg trenger faktisk ingenting. Jeg simpelthen bare eksisterer sammen med de andre, og gjør ingenting mot dem som jeg selv ville hatet.

Dette er en veldig gjennomsiktig, ren, spirituell grad siden den utvikler seg over alle de materielle ønskene til et menneske. På utsiden er det helt umulig å oppdage, men du ser verden på en helt annerledes måte nå.

Det er vanskelig å beskrive dens konturer. Lider mennesker i dine øyne? Er de alle rettferdige, eller skiller du fremdeles mellom hvem som er gode og onde? Det er veldig vanskelig å forklare det indre bildet som oppstår i en person når han eller hun fjerner det egoistiske filteret.

På en eller annen måte vil du uansett møte en helt annen virkelighet, et annet forhold mellom menneskene. Alle dømmer tross alt etter sine egne feil, mens du kan kvitte deg med dette synet og se verden uavhengig av forstyrrelsene fra det falske, egoistiske speilet.

Fra del fem av Morgenleksjonen 20/06/2011, «Matan Torah (The Giving of Torah)»

Kommentarer / Spørsmål