En hemmelig kode som åpner hjertets skattekiste

Vi må åpne hjertene våre når vi leser Zohar. Hvordan åpner vi hjertene? Hvilken kode anvender vi for å åpne hjertets lås, slik at det åpnes før lesingen av Zohar?

Kabbalister kalles «hjertets vismenn». De behandler hjertene, ønskene, slik at kunnskapens lys, Or Chochma,  kan komme inn i dem.

Derfor må vi vite hvordan vi kan åpne våre hjerter. Ellers oppnår vi ikke Chochmas lys. Hvordan kan vi åpne ønskene, så de kan åpne seg for lyset?

Zohar er som en magisk bok som vi faktisk går inn i. Det er ikke en roman der du kan sammenligne deg med helten. Når du leser Zohar trenger du ikke å forestille deg noe. Du går bare inn i den, lever i den – ikke på liksom – du gjør det virkelig. Du går inn i den og finner deg selv der. Tilstanden din før lesingen eksisterer ikke lengre. Du kom inn under lesingen. Du blir der og rykker framover.

Fra andre del av den daglige kabbalaleksjonen, 26/1/12, The Zohar

 

Kommentarer / Spørsmål