En levende skapning eller en uorganisk form?

Spørsmål: Baal HaSulam gir en detaljert forklaring på innflytelsen som SAG (Bina) utfører på NEHY de Galgalta (Malchut), akkurat slik en gruppe påvirker et menneske som har lagt seg under den. Hvordan klarte NEHY de Galgalta å oppnå denne graden av selvutslettelse og restriksjon?

Svar: Den samme restriksjonen fra den uendelige virkeligheten opererer i NEHY de Galgalta. Hele Galgalta er den samme uendelige virkeligheten. Det er en restriksjon gjennom kraften til lyset som styrer inni ønsket om å nyte, og den kan gjøre alt det ønsker med det siden lyset skapte ønsket i utgangspunket.

Lyset ønsker å bringe ønsket mot likhet med seg selv, men på betingelse av at ønsket for hvert eneste skritt holder på den frie viljen. Skapningen vil ellers ikke eksistere. Lyset vil bare gjøre et ubevegelig avtrykk eller en kopi av seg selv, akkurat som et kopimaskin, og da vil det ikke finnes en levende skapning, et menneske, i det hele tatt.

Det er derfor lyset utfører alle handlingene, men etterlater ”rom” mellom dem for at vi skal få legge til vår egen deltagelse. Du kommer for eksempel til leksjonen og får et enormt ønske om å sove. Det er da du må uttrykke din egen deltagelse, og jobbe imot dette ønsket. Tilstandene som kommer til deg vil være av en slik art at du ikke vil klare å overkomme dem alene. Du må organisere et miljø rundt deg som kan påvirke deg og hjelpe deg med å håndtere disse forstyrrelsene – ikke med egne krefter, men gjennom kreftene til den sosiale påvirkningen.

Tingene er lagt opp slik med vilje slik at jeg skal føle behovet for å legge meg under gruppen siden dette er den eneste måten jeg kan komme nærmere giverkraften og komme ut av min smålige egoisme på. Akkurat på samme måte som du venter på at lyset skal påvirke deg, venter lyset på at du skal bruke gruppen som en jekk og begynne å gjøre noe med deg selv. Gruppen er som et instrument, akkurat som en skrutrekker eller en skiftenøkkel: Ta den i hånden din, og begynn å jobbe med den! Du har ingen andre instrumenter

Fra leksjon om Talmud Eser Sefirot 27/01/10

En kommentar / spørsmål til “En levende skapning eller en uorganisk form?”

  1. svein nyborg sier:

    Vil det si at uten bruk av den frie vilje, som naturlige mennesker (ubevisste apekatter) så er vi enda ikke levende?

Kommentarer / Spørsmål