En mulighet til å bringe godhet inn i vår verden

Spørsmål: Kan kabbalakongresser hjelpe til med å endre verden mot lysets vei, veien for å akselerere tiden (Ahishena)?

Svar: Det finnes ikke tvil om at vi gjennom enkelte handlinger, som for eksempel ved å delta på kabbalistiske kongresser, forårsaker korreksjoner i verden. Alle forsøk på å knytte seg til målet, oppnå likhet med skaperen eller den øvre kraften, å oppnå den givende egenskapen og kjærlighet til sin neste, korrigerer oss og hele verden på samme tid.

Derfor inviterer vi alle til å ta del i den europeiske kongressen i Berlin i slutten av januar, og til den store sammenkomsten i Arava som vil finne sted denne helgen! Spesielt europeere bør føle at situasjonen blir mer og mer alvorlig for hver dag som går. Det er derfor vi må knytte oss sammen, og dra ”Den som er god og som gjør godt” mer inn i denne verden! Så lenge vi bare lærer, kan vi tillate oss å gjøre det selv på en egoistisk måte…

Fra del fire av Morgenleksjonen 23/12/10, ”Peace in the World”

Kommentarer / Spørsmål