En sikker kur uten bivirkninger

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Kan vi skade verden ved å studere kabbala i likhet med skaden forårsaket av egoistisk anvendelse av ekstern vitenskap?

Svar: Det er ikke mulig å forårsake skade gjennom oppdagelse av kabbala, fordi der er et naturlig filter som kun overfører god innflytelse fra oss til den øvre verden, til systemet av krefter som styrer virkeligheten. Dårlig innflytelse kan aldri ha innpass der.

Men når tiden kommer da du er nødt til å ha god påvirkning på systemet og ikke har det, da har du dårlig innflytelse på det – ikke direkte, men mer indirekte. Du skader ikke systemet med vilje, og vet heller ikke at du gjør det.

Men dette omtaler bare mangelen din på korreksjon. Du kan ikke med hensikt forårsake ødeleggelse av det høyere systemet. Bevisst er du bare istand til å korrigere. Du kan ikke tilføye innsatsen din for å sørge for god innflytelse, men dårlig innflytelse er mulig.

(129499)

Fra fjerde del av den daglige kabbalaleksjonen, 9/3/14, Writings of Baal HaSulam

 

Kommentarer / Spørsmål