En stige opp i himmelen

 Navnet Baal HaSulam betyr ”Eieren av stigen” på hebraisk. Han fikk dette navnet på grunn av tittelen på boken som han skrev. ”Sulam (Stige) Commentary on the Book of Zohar”.

Som han sier er avdekkingen av denne boken, samt det faktum at han var i stand til å skape en kommentar til hele boken Zohar, et tegn på at den generasjonen allerede var klar for korreksjon, avdekking av spiritualitet til massene. Gjennom spredningen av boken Zohar vil hele verden komme nærmere korreksjon.

Når Baal HaSulam publiserte boken Zohar sammen med Sulam Commentary, gikk hans studenter rundt i gatene med disse bøkene. De besøkte ulike steder og forsøkte å spre dem, men det var veldig vanskelig. Menneskene var redde for boken Zohar siden det sirkulerte rykter om at denne boken var veldig spesiell, at den hadde enorme krefter og at den var i stand til å bringe lykke så vel som ulykke.

Først i våre dager, 60-70 år etter at Sulam Commentary ble skrevet, presenterer vi nå Zohar til verden i en tilpasset form. Dette gjør den tilgjengelig for et bredt publikum slik at alle har mulighet til å lese den og nyte godt av den.

Fra leksjon 4, WE-kongressen 1/4/2011

Kommentarer / Spørsmål