En vei full av veiskiller

Vi blir ikke bare gitt en mulighet til å oppnå fri vilje, men dette er også noe vi er nødt til å gjøre. Ingen vil kunne unngå det siden alle naturkreftene presser og drar oss mot dette. Du og alle de andre, hvert eneste menneske i verden, alle sammen, vil måtte forstå sin frie vilje til en viss grad.

To veier ligger foran oss: lysets vei (kabbalas vei) og lidelsens vei. Valget må tas hele tiden. Du må ikke tro at om du en gang har kommet til et veiskille og valgt den høyre eller venstre retningen, så vil du fortsette å følge den valgte retningen videre.

Jeg flyttet meg en meter framover langs en eller annen vei, og nå står jeg ovenfor et valg igjen da jeg har nådd et nytt veiskille. Jeg foretok et valg, tok et skritt langs denne veien og jeg står nå atter en gang foran et nytt skjæringspunkt der jeg blir nødt til å foreta enda et valg. For hvert eneste steg får jeg frihet til å velge, og de samme to veiene åpner seg opp foran meg.

Jeg må fortsette å velge mellom dem hele tiden, fra tilstand til tilstand, ved hvert eneste punkt som jeg utvikler meg langs, og jeg bygger en linje av dem: veien til min endelige korreksjon, Gmar Tikkun.

Ved hvert eneste nye punkt må jeg bestemme meg for hvilken retning jeg skal bevege meg mot, og siden et punkt er en sirkel, kan jeg velge fra samtlige 320 grader. Hovedsaken er at disse retningene knytter seg sammen i to mulige valg: lysets vei eller lidelsens vei.

Fra første del av Morgenleksjonen 18/02/2011, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål