En Verden i Matkrise

I nyhetene fra (The Guardian): Selv om verden håpet på en en god amerikansk avling for å fylle farlig lave kornlagre, er ikke dette lenger i kortene. Verdens overbærende bestander av korn vil falle ytterligere mot slutten av denne avlingen i år. Dette er noe som gjør matsituasjonen enda mer prekær. De alleredet høye matvareprisene vil følge prisen på korn oppover, muligens til nye rekordhøyder.

«Ikke bare er det den aktuelle matsituasjonen som forverres, men også det globale matsystemet i seg selv. Vi så tydelige tegn på oppløsning allerede i 2008 etter en brå fordobling av verdens kornpriser. Så mens verdens matvarepriser klatrer, begynner eksportland å redusere sin korn- eksport for å holde sine innenlandske matvarepriser nede. Som en respons utbrøt det panikk i importlandenes regjeringer. Noen til og med kjøpte eller leide jord i andre land for å produsere mat for seg selv.

«Velkommen til en ny geo-politikk av mangel på mat. Som matforsyninger strammes inn, beveger vi oss inn i en ny mat æra, en æra der hvert land må stå for seg selv.

«Verden er i alvorlig trøbbel på matfronten. Men det finnes lite bevis på at politiske ledere enda har forstått omfanget av hva som skjer. Fremdriften i å redusere sult har blitt redusert de siste tiårene. Hvis vi ikke kjapt adapterer en ny befolknings, energi og vann politikk, vil målet om å utrydde sult forbli nettopp det.

«Tiden renner ut. Verden kan være mye nærmere en uhåndterlig matmangel- Fylt med stigende matpriser, spredning av mat uro, og til slutt politisk ustabilitet – enn folk flest skjønner.

Min kommentar: Jeg har gjentatte ganger skrevet at i henhold til naturens program, åpenbart av kabbala, står vi nå overfor en generell krise. Naturen må lede oss til en forandring –korreksjonen av oss selv fra individualister – egoister til alturister som strever etter å forene alle som i en familie – fordi dette er hele naturens system, og vi må utvikle oss helt til det nivået der vi matcher det bevisst. Det er derfor slagene til naturen mot samfunnet og individer ikke vil stoppe, tvert imot, vil de øke i henhold til vår motstand. Å ikke ville forstå eller akseptere en anderledes vei i utviklingen, veien til gjensidig givervilje og kjærlighet istedenfor individuellt mottak og hat.

Det er ingen tvil om at en person må overvinne sin egoisme, men det er mulig å tilegne seg nye egenskaper raskt og enkelt under påvirkning av det riktig miljøet (en gruppe, samfunnet).
Ellers vil naturen tvinge oss til å gjøre dette gjennom enorm lidelse.
Les Baa HaSulam artikkel «The Freedom» Kap. “A Path of Torah and a Path of Pain.”

 

Kommentarer / Spørsmål