Energien som fyller hele universet

Det finnes ingen annen enn ham, ingen ting annet enn den selvsamme energien som styrer oss. Det er den eneste kraften. Det vil si at det finnes ikke noe annet rundt oss, eller inni oss, enn denne ène energien som skaper og utfører alt.

Til og med vitenskapen lærer oss om denne energien. Vi fornemmer den både inni oss og utenfor oss. Vi er avledere av denne kraften. Vi befinner oss inni den, «koker» som nudler i en suppe. Han er den som trenger gjennom, han er skaperen som forårsaker alt i oss.

Denne energien fyller hele universet. Den kommer fra «the big bang», som resulterte i utbredelsen av alt som eksisterer i hele universet.

Og om noen innbiller seg at de på et vis eksisterer utenfor denne kraften, så er det bare fordi de ikke fornemmer den – som et lite barn, som moren lar være igjen i stuen mens hun går for å gjøre noe i kjøkkenet. Barnet forestiller seg at det ikke finnes noen, at han er helt alene og kan gjøre akkurat hva han vil. Han skjønner ikke at moren hele tiden følger med ham. Slik er vi også. Som små barn som forestiller seg at de kan gjøre hva de vil på denne planeten, med leketøyene sine som de skaper og blir helt oppslukt av dem.

Men det er faktisk den øvre kraften som skaper, som arbeider og organiserer. Og på den måten utvikler vi oss videre.

Fra Vilnius Kongressen, 24/3/12, Leksjon 3

Kommentarer / Spørsmål