Et korrigert begjær for kontrol

thumbs_Laitman_514_02Spørsmål: Hva bør jeg gjøre hvis jeg ønsker å kontrollere venner og jeg ser det samme begjæret i andre? Hvordan kanaliserer jeg dette ønsket til fordel for målet og gruppen?

Svar: Hvis du ønsker å være som en mor og far mot venner er du bekymret for dem hele tiden som med barn. Vær så snill å ta kontroll over dem som du ville gjort med små barn, men kun på den betingelsen at du handler utelukkende til fordel for de små barna. At det er deres ønsker, tanker, behov og mangler som bestemmer dine tanker, gjerninger og begjær.

De er hodet ditt, og du gjør hva de ønsker. Dette kalles å være som Aba ve Ima. (mamma og pappa) Vær så snill, ta kontroll!

Fra den 2dre delen av den Daily Kabbalah Lesson 02.14.14Writings of Rabash

 

Kommentarer / Spørsmål