Et ønske som ikke vil slippe taket

Zohar, Introduction, artikkel ”The Vision of Rabbi Hiya”, avsnitt 54: …Det er de som søker etter guddommelighet, som sitter alene og som alltid venter på at skaperen skal løfte guddommeligheten fra støvet. En som ikke venter på dette hver eneste dag han befinner seg i denne verden, har ingen del her.

Spørsmål: Hvordan er det mulig å vente på at Shechina skal settes sammen fra støvet igjen hver eneste dag?

Svar: ”Hver eneste dag” betyr hvert øyeblikk. Dette er det strenge vilkåret fordi den spirituelle virkeligheten er perfeksjon. Det betyr med andre ord at et perfekt ønske styrer inni deg, og at du ikke klarer å la det være i fred.

Når egoismen nå styrer inni deg døgnet rundt, kan du ikke utfordre dens kraft. Det er slik ønsket om å gi vil styre inni deg dag og natt, for å jobbe utrettelig for at du søker mot forløsning.

Fra første del av Morgenleksjonen 23/12/10, The Zohar

Kommentarer / Spørsmål