Et skadelig synspunkt

Synspunkt: (Jyrki Katainen, statsminister i Finland): «Europa følger ikke med de voksende økonomiske markedene. For å oppnå vekst kreves det en strukturell økonomisk forandring og et velfungerende internt marked i hele Europa.

«Finland ønsker en europeisk union der hvert land sørger for sin egen offentlige økonomi.

«Som et unntak har vi måttet bistå land rammet av krise; Irland, Hellas og Portugal. Det var nødvendig for å unngå økonomisk lammelse i hele Eurosonen. Men bistandslån til medlemsstater må være unntaket – og aldri regelen. Først og fremst er hvert land ansvarlig for sin egen økonomi.»

Min kommentar: En slik holdning kommer til å føre den europeiske unionen mot fullstendig økonomisk sammenbrudd, som igjen vil lede til krig. I vår tid, når universell gjensidig avhengighet avdekkes, er vi nødt til å garantere for hverandre. Går vi «imot» dette, skader vi oss selv.

Kommentarer / Spørsmål