Et spørsmål om Kabbalah Centre og amuletter

Spørsmål: Jeg ble først introdusert for kabbala gjennom «The Kabbalah Centre». Jeg har en kopi av boken Zohar oversatt til engelsk av Michael Berg. Din nettside gir meg stor glede, men nylig så jeg en video der som sier «ingen røde tråder». Er det riktig at du ikke er en del av The Kabbalah Centre i Los Angeles (familien Berg) – og i så tilfelle – hva er forskjellen mellom din informasjon og Bergs? Angående min kopi av Zohar; føler du at Michael Bergs fortolkning er riktig?

Svar: Det finnes mange organisasjoner som studerer kabbala. Dersom du studerer autentiske materialer av Baal HaSulam med en intensjon om å heve deg over egoet – og ikke for helsens skyld, for å lykkes i forretninger, eller å spå framtiden – men for å oppnå en beskjeden eksistens i dette fysiske livet og oppnå den fullstendige giverkraften der vi alle gir til hverandre, da er du på rett sted.

I kabbala finnes det ingen informasjon om at amuletter er en del av metoden for å korrigere egoet. Faktisk er det slik at ARI er kritisk til det. Hvordan kan framtiden kjøpes for penger, når hele den kabbalistiske metoden handler om å korrigere egoisme?

Kommentarer / Spørsmål