Flyktige tanker omkring Shamati, «Shechina In Exile»

Vår felles tilstand der vi alle eksisterer knyttet sammen med hverandre kalles uendelighetens Malchut, Shechina. Shechina er et «sted» der det øvre lyset avdekkes. Det kalles Shochen i henhold til hans handlinger: Han dveler og bor i henne.

Vi er ønsker som er knyttet sammen med hverandre av felles giveregenskap. Det er i henhold til den egenskapen vi avdekker i det øvre lyset som fyller oss.

Til vi føler at vi er knyttet sammen og eksisterer i tilstanden til en fullkommen og korrigert Shechina, et korrigert nettverk oss i mellom, eksisterer vi derfor i shechinas skjul og ikke i avdekningen. Denne beholderen er ikke avdekket. Derfor kalles den Shechina i eksil, som betyr i landflyktighet. Den er skjult for oss.

Fra den sjette leksjonen på kongressen i Toronto, 18/9/11

Kommentarer / Spørsmål