Forløperen til den moderne krisen: Et kort studium fra begynnelsen av skapelsen

Læren om kabbala forteller oss om hele virkeligheten. Den starter helt fra den spede begynnelsen av utviklingen, og tar oss gjennom alle trinnene sine mot fullførelsen.

Det opprinnelige punktet er den øvre kraften som kalles ”naturen” eller ”skaperen”. Siden vi ikke har noen som helst kjennskap til noe som kommer før dette, forholder vi oss til det som en mor. Det fantes ingenting før dette. Vår historie begynner fra det øyeblikket da den øvre kraften begynte å skape materienivåene: det uorganiske, det organiske, det bevegelige og det kommuniserende.

Først brukte det sin egen kraft for å skape støttekrefter som det kunne bestå av og som kunne skape det. Disse kreftene delte seg umiddelbart i to deler: materien til skapningen og kraften til skaperen, med andre ord pluss og minus, lys og mørke, som påvirker materien for at den skal påvirke dem til å utvikle seg. Under påvirkning av disse to kreftene begynte materien å reagere, svare, oppleve følelser og dermed utvikle seg.

En av disse to kreftene kalles den ”høyre linjen” og den er fylt av naturen til skaperen, kjærlighet og giverkraft, og som et resultat av dette er den i stand til å gi liv til materie. Den andre kraften er kraften til egoismen, motsatt av skaperen og handler som om han ikke eksisterer. I virkeligheten er det derimot slik at begge disse kreftene handler i henhold til et øvre program.

Skaperen handler ovenfra med sin ene kraft som er delt i to: de givende kreftene og de mottakende kreftene. Vår materie befinner seg mellom dem. Disse to kreftene setter oss i bevegelse. De påvirker materien og stimulerer dens utvikling på de uorganiske, organiske, bevegelige og kommuniserende nivåene.

Forerunners Of The Modern Crisis_01

I begynnelsen påvirker denne utviklingen kun de kreftene som gradvis former materien, helt til materien ikke når sin endelige form. Da eksploderer materien. Takket være denne eksplosjonen finner unike hendelser sted. De to kreftene, pluss og minus, blander seg med hverandre. Tidligere jobbet de med materien fra begge sider, mens de nå kommer til knusningen, blir inkludert i hverandre og lever sammen i materien, sammensmeltet i så stor grad at det er umulig å se hvem som er hvem, akkurat som i et enormt kaos.

Fram til i dag fant prosessen sted kun på nivået til kreftene, tankene og programmet. Nå gjøres kraften om til materie i denne verden. Stedet for rommet vårt oppstod i hovedsak som et resultat av Big Bang. Før dette var det ikke rom for vårt univers. Deretter begynte materien å utvikle seg fra gnisten til den spirituelle energien, fra et lite punkt av lys. Denne lille partikkelen med spirituelt lys var nok til å skape materie for hele universet.

I løpet av denne utviklingen skapte materien galakser, solsystemet og planeten jorden der vi vokser langs de samme linjene, på det uorganiske, organiske, bevegelige og kommuniserende nivået, parallelt med den spirituelle utviklingen.

Forerunners Of The Modern Crisis_02

Som et resultat av dette, vil kraften til skaperen og dens motsetning til slutt smelte sammen på det fjerde utviklingsnivået, og vi befinner oss nå i denne situasjonen.

Forberedelsen er over. Fra nå av må vi styre hva vi skal gjøre videre. Vi har to krefter som har blandet seg med hverandre. De fullførte sin utvikling og dumper inn i hverandre inni oss i så stor grad at vi ikke vet hva vi skal gjøre. Vi føler oss dårlige.

Her finner vi læren om kabbala, metoden som tillater oss å balansere og samle disse to kreftene, etablere likhet og balanse mellom dem.

Fra leksjon 2, Roma-kongressen 21/05/2011

Kommentarer / Spørsmål