Hemmelighetene i Toraen

Zohar, kapittel “VaYakhel (Og Moses samlet)”, avsnitt 217: Meningen med boken Toraen i dag. Det står skrevet. «Og de leste i boken, Guds lov (hebraisk: Toraen), tydelig, og de følte og forsto det som ble lest.”

Hemmeligheten med Toraen blir kun avdekket mellom oss. Om vi klarer å skape et rom mellom oss, som på den ene siden bestemmes av nivået av hat mellom oss som holder oss atskilt fra hverandre, og på den andre siden over hatet, som vil skape et samhold mellom oss, vil hatet vil gi oss en motstandskraft, «resistans», mens samholdet oss imellom vil gi oss strømmen for å styre denne motstanden.

Deretter vil arbeidet bli avdekket basert på strømmen som går gjennom motstanden: Vi kan styre en motor, varme den opp eller kjøle den ned – vi kan gjøre alt. Disse to motsatte kreftene kan være en fordel for oss når den ene handler i motsetning til den andre.

Alt er avhengig av typen av motstand som blir avdekket. Egoet eksploderer hele tiden, viser mange motsatte former, avstand, hat og avvisningene oss imellom. Vi ønsker å forbli i den samme samhørigheten og føle kjærlighet, men siden vårt ego endrer seg hele tiden, vil våre forhold også oppleve endringer.

Lyset holder seg helt i ro, men vårt ønske om å ta imot nytelse endrer seg hele tiden og uttrykkes gjennom ulike former uten stans. Derfor avdekker vi hele tiden nye tilstander som kalles Partzufim. Om vi ønsker å avdekke hemmelighetene i boken Zohar eller i Toraen, må vi være klar over at de bare blir avdekket gjennom samholdet oss imellom.

Fra del to av Den daglige kabbalaleksjonen 31/08/2011, The Zohar

Kommentarer / Spørsmål