Hitler, Stalin, Ahmadinejad…

Spørsmål: Hva er gruppen? Er det en slags idé, mennesker, eller noe annet? Hvorfor er det så vanskelig å oppnå samhold med mennesker som er ulike meg?

Svar: Hvert eneste menneske i denne verden er gjennom sin sjel knyttet til alle de andre sjelene. Du må tre inn i dette indre samholdssystemet til sjelene på samme måte som du dykker ned under havoverflaten. Der vil du oppdage samholdsnettverket som knytter alle mennesker sammen.

Alle er inkludert i dette nettverket: Hitler, Stalin, Ahmadinejad, Moses, Abraham og du. Alle menneskene du kun kjenner gjennom deres eksterne form, i tillegg til de som du kjenner på et dypere nivå, er alle knyttet sammen på best mulig måte.

I den eksterne verden utfører hver og én av dem en bestemt rolle for at andre skal vekkes og ønske å trekke seg nærmere dette nettverket, å dykke ned i det og finne seg selv der, knyttet til alle gjennom sitt hjerte og sin sjel. Du må finne den indre kontakten med dem. Gruppen er det indre samholdet av sjelene, og du må ta del i dette sammen med alle de andre.

Når vi snakker om gruppen refererer jeg selvsagt først og fremst til de som studerer med oss. Om du trer inn i denne samhørigheten, vil du se at dette nettverket knytter alle sammen. Selv våre verste fiender er en del av dette.

Vi må forstå at det eksterne skallet som vi eksisterer innenfor i vår verden blir gitt til oss slik at vi skal presse hverandre til å utføre indre arbeid. Hele dette spillet er nødvendig slik at skaperen, kraften som knytter oss alle sammen internt, også vil bli avdekket i sine eksterne uttrykk.

Internt blir denne tilknytningen opprettholdt av han, men eksternt er det opp til deg å sette den ut i live! Om du klarer å slette kløften mellom det interne og det eksterne, vil dette danne grunnlaget for hele din korreksjon.

Fra Morgenleksjonen 25/03/2011, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål