Hjertets endring – slag etter slag

Spørsmål: Hva er det som skjer med den europeiske unionen? For en måned siden virket det som om kollapset var uunngåelig, mens nå ser alt ut til å være i orden?

Svar: Du har helt rett, og dette komme til å skje igjen mange ganger. Det vil oppstå inntrykk av at kollaps er umiddelbart forestående, og deretter vil alt tilsynelatende ordne seg. Kun gjennom slik gradvis steg-for-steg-utvikling blir vi oppmerksomme på at vi må endre oss.

Generelt sett vil det være nødvendig å forstå at naturens mål ikke er å utrydde oss. Kollapset må skje internt. Det må oppstå i vår bevissthet, og vi må bli klar over hvor ille vi behandler oss selv og verden. Det at jeg blir truffet av en orkan, en tsunami, et jordskjelv, et vulkanutbrudd eller intens kulde har ingen betydning.

Alt dette er kun nødvendig for å dra oss ut av vår egen hengemyr, løfte oss og tvinge oss til å begynne å tenke. Det er faktisk slik at disse spesielt ensartede handlingene – et plutselig slag og dets tilbaketrekning før det neste slaget treffer, så det neste og deretter tilbaketrekning igjen – gradvis drar mennesket ut av seg selv.

Ved hvert nytt steg tenker vi at alt er som før, men det er slett ikke slik. Hvert eneste nye øyeblikk bearbeider vi en annen type egoisme, en større del. Et slag for egoet, ett til og enda ett, men vi føler ikke forskjellen og forstår ikke at vår egoisme bearbeider helt nye nivåer hver gang.

Egoismen er mangfoldig, og helt til den har nådd sin endelige tilstand vil ingenting endre seg. Det er derfor vi må gå gjennom så mange små slag.

Vi opplevde mange av dem allerede da vi falt ned fra den uendelige virkeligheten og inn i vår nåværende virkelighet gjennom de 125 spirituelle trinnene. Disse trinnene inneholder milliarder av ulike handlinger og hendelser som vi må gjennomleve i vår verden. Vi må jobbe med dem gjennom vår legemliggjørelse i disse levetidene.

Ingenting er tilfeldig, ingenting kan skje ut av det blå, ved å hoppe over de spirituelle trinnene eller spirituelle tilstandene. Vi må svelge hver eneste pille, og dette er den eneste måten vi vil lære noe på. Det er ikke andre valg.

Fra leksjon 2 under Berlinkongressen 28/01/2011

Kommentarer / Spørsmål