Hvem er med meg?

Spørsmål: Hvordan kan vi som er dine studenter knytte oss opp til ditt sinn?

Svar: Hva betyr uttrykket ”med meg”? Du er med meg om du utsletter deg selv, legger ditt ønske under mitt ønske. Selv om du deltar på leksjonene, betyr det ikke nødvendigvis at du er med meg. Dette er ikke studier i sin sanne mening ennå.

Samhold skal tross alt være internt, det handler ikke om ordene du hører. Vi knytter oss sammen gjennom ønsker, mål og felles handlinger. De som gjør den givende egenskapen om til handlinger er den som faktisk studerer. I dette tilfellet studerer du absolutt læren. Du vil ikke være i stand til å motta læren, lyset Hochma (visdom) fra meg om du ikke aktiverer lyset Hassadim (barmhjertighet) som en beholder. Hassadim er selvutslettelse og samhold når du er klar for dette.

Du tømmer et rom for hver eneste sjel i ditt hjerte, og da vil alle disse sjelene fylle dette tomrommet. Hele virkeligheten kommer tilbake til deg. Vær oppmerksom på at den nettopp kommer tilbake gjennom din selvutslettelse.

Fra del fire av Morgenleksjonen 30/04/2011, ”The Acting Mind”

Kommentarer / Spørsmål