Hverdagsarbeidet

Spørsmål: De siste tre kongressene i Italia, Spania og Moskva var spesielle. Hva må gruppene gjøre nå?

Svar: Slutten på kongressene betyr at dere nå må løfte dere til nivået fra disse kongressene i deres ”hverdagslige” tilstander. Det virker som om vi har halt oss flere trinn oppover langs stigen, og nå må vi klare å stå oppreist på dette trinnet.

Vi har med andre ord satt opp en stige mot det neste trinnet og klatret til toppen. Her er min nåværende tilstand:

 

I løpet av kongressen har vi gjort store anstrengelser, og har knapt klart å komme oss opp hit. Nå må vi stå oppreist på dette trinnet – alle sammen.

The Everyday Work_02

Dette er vårt hverdagsarbeid fram til den neste kongressen. Så snart vi står oppreist, så snart vi håndterer dette trinnet, vil vi være klar for det.

Vi må ikke holde på det på en automatisk måte, det vil si å bare sette en merknad i kalenderen en måned eller to framover. Kanskje det vil modnes om en uke eller to, eller kanskje om et halvt år; alt er avhengig av hvor fort vi forstår og mestrer potensialet for vårt løft mot toppen. Alle må mestre det inni seg selv.

Under kongressen ble hele løftet uttrykt for meg gjennom vår verdensgruppe. Jeg knyttet meg til vennene og gjennom dette samholdet løftet vi oss høyere oppover.

The Everyday Work_03

Dette skjedde likevel under påvirkning av kommunikasjon, samfunnet, de eksterne omgivelsene. Jeg følte meg klar til å smelte sammen med dem, å være sammen med dem. Det var i det minste minutter der det føltes slik, kanskje til og med timer.

Nå, når jeg ikke har denne påvirkningen fra vennene lenger, må jeg gjøre dette inni meg selv: løfte meg fra knestående og stå på egne ben. Dette er et seriøst og smertefullt arbeid, der jeg føler at den oppladningen som jeg har fått fra vennene lever i meg, hjelper meg med min gruppe og verdensgruppen, både når det gjelder arbeidet med å spre læren til andre og i studiene, og den gir meg hele tiden energi slik at jeg handler sammen med dem.

Samholdet som fant sted der, under kongressen, under den eksterne påvirkningen, må avspeiles i min forståelse.

The Everyday Work_04

Fra Morgenleksjonen i Moskva 16/06/2011, Writings of Rabash

 

 

Kommentarer / Spørsmål