Hvert eneste menneske er viktig for å oppnå perfeksjon

Spørsmål: Det er lett å elske vennene som jeg studerer vitenskapen kabbala sammen med, men jeg kan ikke gjøre det samme med mine kollegaer på jobb. Hvordan skal jeg behandle dem og alle andre mennesker i verden?

Svar: I prinsippet må vi behandle alle som deler av vår sjel. Det er slik jeg tenker om alle, også de største skurkene som finnes. De befinner seg i verden utenfor meg siden alle disse ønskene og kvalitetene som finnes inni meg ikke er korrigerte ennå. Derfor må jeg eksternt behandle dem på en tolerant måte, og forstå at dette er veien mot korreksjon. Tiden vil komme da de også vil følge oss.

Den felles sjelen, den ene skapningen som finnes, består av mange deler. Noen er mer eller mindre viktige enn andre, akkurat slik som i vår fysiske kropp. Den er bygget nettopp i henhold til strukturen av sjelen.

Sjelen har også en del som kalles ”kroppen”, og som er et felles ønske som er delt inn i mange systemer og undersystemer: Hjernen, hjertet, leveren, nyrene og andre viktige systemer som henger sammen med hverandre og som kroppen ikke kan leve uten. Noen av disse systemene kan skapes på nytt på en kunstig måte, men det er nødvendig at de er til stede i kroppen. På den andre siden er det systemer som ikke nødvendigvis må være til stede i kroppen, for eksempel lemmer, muskler og bein.

Den felles sjelen har deler som er spesielt viktige, hjernen og hjertet, men også deler som er mindre viktige. De er ikke desto mindre nødvendige for å eksistere. Hjernen og hjertet ble nesten helt korrigert fra Adams tid og fram til våre dager gjennom herkomsten av kabbalister som vi er kjent med og som vi studerer.

Nå har tiden for felles korreksjon kommet, slik at vi i tillegg til hjernen og hjertet må begynne å korrigere lungene, nyrene, leveren, milten og så videre. Dette er viktige deler, men de har mindre betydning enn hjernen og hjertet. Mennesker som studerer kabbala tilhører disse. Resten av menneskeheten tilhører for eksempel musklene, bena eller lemmene, som er systemer som ikke er nødvendige for organismens eksistens, men like fullt er de nødvendige for helheten. Det er slik vi må behandle dem, og i hovedsak utgjør de omtrent 90 % av hele sjelen.

De kan ikke handle selvstendig. De kan heller ikke føle lengselen etter spiritualitet, men fungerer kun i henhold til ordrer som kommer til dem fra hjernen og hjertet gjennom oss, de ulike viktige organene. Dette gjør dem ikke mindre betydningsfulle, da vi snakker om én felles sjel der fraværet av en liten celle vil forstyrre perfeksjonen.

Derfor er alle viktige, og når den endelige korreksjonen kommer er alle like mye verdt. Dette er loven om et lukket systems perfeksjon. Vi studerer dette prinsippet for eksempel i et analogt system: Det har en inngang og en utgang, og om noe forstyrres inni det produserer det ikke det nødvendige resultatet.

Det finnes en forskjell i den perioden korreksjonene finner sted. Delene som er viktigst korrigeres først, og deretter korrigeres de mindre viktige delene i henhold til hierarkiet. Derfor må vi ikke vente på at verden skal høre på oss og forstå hva vi gjør, siden milliarder av mennesker tilhører den passive delen. De vil ta del i prosessen siden de vil se at det ikke finnes andre muligheter. Det er slik verden vil bli korrigert. Menneskene kan være utrolig smarte eller veldig utviklet, de kan være mektige forskere, artister eller kulturelle aktivister, men samtidig være helt døve for spiritualitet. Det er slik vi må behandle alle.

Kun de som kommer til kabbalastudiene gjennom ulike veier tilhører det indre systemet. Derfor må vi sette pris på hvert eneste menneske her siden han ble valgt av skaperen for å være en del av et viktig organ i det felles systemet, og han er derfor en fordel for helheten. Samtidig kan det være andre som er mindre viktige. Selv barna til mange kabbalister har ikke valgt samme vei som foreldrene, siden hvert eneste menneske utgjør sin egen del i systemet og den blir ikke videreført gjennom arv. Vær derfor tålmodig.

Hovedarbeidet finner sted mellom de som tilhører vår verdensgruppe, men vi kan også utføre eksterne handlinger for å utvikle verden. Ved å spre materiale om framtiden, om det som kanskje vil skje og om løsningen som gis gjennom vitenskapen kabbala, forbereder vi menneskene så godt som mulig. Det virkelige arbeidet ligger i det faktum at resultatet av vårt samhold leder til en viss oppvåkning.

Hva vil de våkne opp til? Til å ta følge med oss eksternt. De vil ønske å bli involvert og tjene korreksjonsprosessen så mye som mulig. Det finnes allerede slike mennesker nå, og deres misjon fortjener all respekt.

Fra leksjon 2, WE-kongressen 1/4/2011

Kommentarer / Spørsmål