Hvilken gruppe skal jeg velge?

Spørsmål: Hvordan velger jeg riktig gruppe slik at jeg kan utvikle meg spirituelt?

Svar: For at et menneske skal kunne utvikle seg spirituelt i dag, må han velge en gruppe som jobber med å spre læren. I våre dager er det bare verdensomspennende disseminasjon som kan lede oss inn i den spirituelle virkeligheten. Denne situasjonen ble skapt for flere år siden, men det er først nå den kommer til uttrykk med full styrke.

Du må velge en gruppe der menneskene ikke ser på seg selv som viktige, der de forstår hva de gjør og de følger eksempelet til gruppen sentralt. Det er viktig at deres handlinger ikke fører til splid, og at de bruker lite tid på å markere seire. I stedet løfter de seg og sprer vårt budskap.

Det er denne gruppen du må velge. Hold deg unna de som gjør det motsatte og flykter. En god gruppe ser ikke inn i seg selv, men bare utover.

Fra leksjon 2 i New York 12/09/11

Kommentarer / Spørsmål