Hvordan likestille en bokser og en nerd?

Spørsmål: Hvordan kan vi endre økonomien slik at den blir til et system som er basert på gjensidig garanti?

SvarBaal HaSulam skriver om dette på en enkel måte: Alle gjør alt de kan for sitt samfunn og tar imot nok for å dekke sine egne behov. Slik kan vi regne ut nøyaktige formler ut i fra denne uttalelsen, og dette er faktisk den rettferdige distribusjonen som alle demonstrantene i Israel krever.

Fram til nå har det vært slik at det som et menneske har fått, har samsvart med det som han har stjålet, løyet eller tatt fra andre. Menneskene handlet på en egoistisk måte, brukte sine kontakter gjennom familiemedlemmer, og presset på ved hjelp av ulike faktorer for å kunne ta imot så mye som mulig. Fra nå av og framover vil ikke «mer» eksistere lenger. Som et resultat av dette må vi oppnår rettferdighet.

Hvorfor fortjener du for eksempel mer enn meg? Kanskje fordi du er mer intelligent enn meg. Hva så? Er det min feil at jeg ble født dum? Tenk deg at jeg er 1,95 meter høy, og at jeg er en bokser. Du er bare 1,70 meter høy, og du er intelligent. Mens jeg sliter med å tjene kr 10 000 i måneden, håver du inne millioner av kroner. Om jeg hadde hatt muligheten til det, ville jeg kommet bort til deg nå, slått deg ned ved hjelp av et kraftig slag og tatt alle millionene dine, bortsett fra kr 25 000 som jeg hadde latt deg beholde ut i fra mitt hjertes godhet.

Hvilke av disse variablene er rettferdige? Jeg har fått tildelt en styrke, og jeg bruker den på andres bekostning. Du fikk intelligens, og du bruker den på akkurat samme måte. Slik er vårt samfunn.

Dette systemet vil som en følge av disse handlingene ledes mot et generelt sammenbrudd. Vi har rett og slett ikke andre valg enn å skape en balansert formel som vil skape balanse mellom oss. Koeffisienten i denne formelen vil ikke være min styrke eller din intelligens. Vi trenger en annerledes og rettferdig kalkulasjon her.

Baal HaSulam gir oss den på en enkel måte, men i den sosialistiske «pakken» fra hans tid. Før vi tar i bruk denne kalkulasjonen, vil det alltid være mennesker som ikke er tilfredse med sin del av «kaken».

På den andre siden må vi forstå hvorfor noen andre må få de pengene som jeg kunne ha tjent for meg selv. Det er ingen som stjeler fra meg. Vi må bare sørge for hverandre akkurat som i en familie, akkurat som når du gir alt det beste til barnet ditt og tar imot mer nytelse gjennom dette enn fra det du tjener for deg selv.

På vei mot slike samhandlinger må vi helt sikkert gå gjennom mange korreksjoner. Vi ønsker ikke å sette i gang noe ved bruk av tvang, slik det ble gjort i Russland i Sovjetunionens tid. Vi trenger virkelig å skape noe nytt. Vi har ikke noe valg, ingenting vil skje av seg selv. Vi må gradvis informere menneskene om hvor alvorlig tilstanden er, og sette dette på agendaen til samfunnet, landet og verden. Vi vil ellers ikke klare å ta selv det minste skritt framover.

Når dette skrittet er tatt, vil vi plutselig bli overrasket over at alt går på skinner og at alt ser ut til å skje til det beste rett foran øynene på oss. Vi må bare begynne.

Den siste formelen virker veldig brutal nå. Uten press fra utsiden tvinger du deg selv til å gi alt til andre, bortsett fra det som er nødvendig for deg, som om det var dine barn som du var villig til å gi så mye som mulig til. Først må alle oppnå denne følelsen eller oppfattelsen av virkeligheten i henhold til sine egen velvilje, siden det ikke er noe som heter tvang langs den spirituelle veien.

Vi snakker om en dyp, vanskelig og massiv bevissthetsrevolusjon. Vi må likevel begynne, ellers vil naturen raskt presse oss framover. Vi holder tross alt hele tiden en hastighet som ligger i underkant av det optimale. Vi må utvikle oss selv, og tilpasse oss gjennom å utdanne samfunnet. Det viktigste her er nettopp utdanningsprosessen som verden vil endre seg i henhold til.

Fra del 5 av Den daglige kabbalaleksjonen 22/08/2011, The Arvut

Kommentarer / Spørsmål