Hvorfor må vi presse oss selv?

Spørsmål: Vi vet at én komponent på det ”kommuniserende” nivået i naturen er lik summen av alle komponentene på det bevegelige nivået til sammen. Om det er slik at kun én eneste levende kabbalist i vår generasjon er nødvendig, hvorfor må vi alle da presse oss selv?

Svar: For at én slik person skal dukke opp, må alle andre gjøre en innsats. Verken Moshe (Moses), Abraham eller noen andre klarte å oppnå full korreksjon på verdensbasis fordi hele menneskeheten ikke hadde gått gjennom prosessen med gjensidig samhørighet.

Tårnet i Babel har ikke falt ennå, knusningen av det første og andre tempelet har ikke skjedd og sammensmeltingen mellom sjelene fra Israel og nasjonene har ikke funnet sted. Det står skrevet ”Israels mennesker kom i eksil kun for å smelte sjelene til nasjonene sammen med seg selv.”

Israels sjeler må knytte seg til sjelene til nasjonene, og smelte sammen med dem på en slik måte at det på det indre nivået ikke vil være noen forskjell mellom dem. Vi kan ikke se det, men fra i dag av har dette skjedd.

Bare se hvor mange mennesker fra nasjonene i verden som våkner opp til korreksjon. Hvorfor skjer dette? Dette skjer på grunn av den gjensidige inkluderingen av sjelene. For å oppnå dette var det nødvendig å gå gjennom alle eksilnivåene, og spesielt det siste.

Det er derfor punktene i hjertet dukker opp i dag. Kun nå, etter at vi har fullført hele prosessen med gjensidig inkludering, vil vi være i stand til å utføre korrigeringer. Om vi alle gjør en innsats sammen, vil vi garantert bli én sjel.

Når du hører at korrigeringene vil bli utført av noen, betyr dette at vi vil bli som én og at vi vil presse han til å inkludere seg selv i alt. Én er med andre ord det samme som alle, og det er dette gjensidig inkludering handler om.

Fra Kabbalah for Beginners, ”The Integration” 27/10/10

Kommentarer / Spørsmål