Hvorfor mislykkes massemediene med å dekke samfunnsprotester?

Fra nyhetene (from The Huffington Post, UK): “Occupy Wall Street går inn i sin tredje demonstrasjonsuke. Bevegelsen var nølende når den tok sine første steg, mens den nå er dagsaktuell og sprer seg over hele USA. Fra den spede begynnelsen i New York, har den nå fått godt fotfeste: Storbritannina planlegger nå Occupy London Stock Exchange.

“Massemediene har først nylig begynt å rette oppmerksomheten mot Occupy-bevegelsen, men det har tatt altfor lang tid. Hvorfor har det tatt tre uker før massemediene har skrevet om en så viktig bevegelse, spesielt når så mange tilskuere følger denne begivenheten? Er det ikke meningen at massemediene skal gi oss siste nytt? Hvorfor er det da så mange mennesker som fremdeles ikke blir informert om dette? Er det massemediene som bestemmer hva som faktisk betegnes som nyheter i stedet for å rapportere om dem?

«Massemediene svikter hele folket som de skal informere, og dette gjelder ikke bare Occupy-bevegelsen. Det blir stadig tydeligere at de som kun abonnerer på de vanlige mediene har et farlig begrenset syn på verden.

«Opprørene i Storbritannia i sommer gjorde at de britiske styresmaktene tøyde grensene ved å begrense sivile friheter når det gjelder sosiale medier. Opprørene var beklagelige, men det er ingen unnskyldning for at man skal begrense noen form for medium, ei heller en kilde som tilhører samfunnet.

«Når det gjelder Storbritannia begynte de mest populære mediene først å rapportere om demonstrasjonene til Occupy Wall Street når nyheten kom om at 700 demonstranter hadde blitt arrestert på grunn av en «ulovlig demonstrasjon». Occupy-bevegelsen har i det store og det hele blitt avholdt som fredelige demonstrasjoner, og er helt klart eksemplariske i sin oppførsel. Kanskje dette i seg selv er en trend som er bekymringsfull, siden fredelige demonstrasjoner ikke får oppmerksomhet før vold eller dårlig oppførsel forstyrrer dem. Først når det er noe saftig nytt i gjære, vender massemediene seg mot det med et spekulativt øye.

«Så lenge Occupy-bevegelsen sprer seg, og Storbritannias versjon av Occupy London Stock Exchange er ment å løpe fra 15. oktober til 12. desember, vil dette virkelig bli interessant å følge med på. Både mediene og demonstrantene må bli sett og evalueres for å se hvordan de oppfører seg. Politikere må virkelig høre etter, og legge fra seg den nedstøvede retorikken.»

Min kommentar: Styresmaktene i alle land må gjøre seg kjent med de nye tendensene i verden. Det vil bli stadig vanskeligere å manipulere verden siden den er blitt helhetlig, og de tidligere styreinstrumentene kan ikke lenger benyttes.

Kommentarer / Spørsmål